11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 65 22
II. Novotvary 135 45,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19 6,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 84 28,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 205 69,2
VI. Nemoci nervové soustavy 63 21,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 39 13,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 44 14,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 423 142,9
X. Nemoci dýchací soustavy 324 109,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 260 87,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 8,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 297 100,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 228 77
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 256 86,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 3,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 3,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171 57,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 418 141,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 736 248,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 814 1 288,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 6,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 3,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 1,7
VI. Nemoci nervové soustavy 13 4,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51 17,2
X. Nemoci dýchací soustavy 7 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 3,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 9,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 5,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 7,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 199 67,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 68 23
péče celkem II. Novotvary 154 52
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22 7,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95 32,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 210 70,9
VI. Nemoci nervové soustavy 76 25,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 39 13,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 44 14,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 474 160,1
X. Nemoci dýchací soustavy 331 111,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 270 91,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 10,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 325 109,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 243 82,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 256 86,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 3,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 3,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 175 59,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 440 148,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 738 249,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 013 1 355,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)