11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 215 72,3
II. Novotvary 1 797 604,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 75 25,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 222 74,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 320 107,6
VI. Nemoci nervové soustavy 651 219
VII. Nemoci oka a očních adnex 155 52,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 84 28,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 123 714,1
X. Nemoci dýchací soustavy 513 172,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 004 337,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 132 44,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 065 358,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 173 394,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 693 233,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 72 24,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 241 81,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 349 117,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 995 334,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 217 745,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 096 4 741,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 19 6,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 20 6,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 1,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 2,4
VI. Nemoci nervové soustavy 18 6,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 64 21,5
X. Nemoci dýchací soustavy 70 23,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 115 38,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 1,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 52 17,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 416 139,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 573 192,7
VI. Nemoci nervové soustavy 31 10,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 604 203,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 31 10,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 1,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 53 17,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 30 10,1
X. Nemoci dýchací soustavy 23 7,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 56 18,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 1,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44 14,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36 12,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 302 101,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 234 78,7
péče celkem II. Novotvary 1 848 621,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 78 26,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 232 78
V. Poruchy duševní a poruchy chování 901 303
VI. Nemoci nervové soustavy 753 253,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 155 52,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 84 28,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 217 745,7
X. Nemoci dýchací soustavy 606 203,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 014 341,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 139 46,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 236 415,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 178 396,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 693 233,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 72 24,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 253 85,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 366 123,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 091 366,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 268 762,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 418 5 185,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)