11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 95 31,8
II. Novotvary 135 45,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 174 58,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 134 44,9
VI. Nemoci nervové soustavy 48 16,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 91 30,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 64 21,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 333 111,6
X. Nemoci dýchací soustavy 350 117,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 313 104,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 8,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 394 132
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 267 89,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 244 81,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 1,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14 4,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 148 49,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 487 163,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 752 251,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 081 1 367,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10 3,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 14 4,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32 10,7
X. Nemoci dýchací soustavy 3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89 29,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 95 31,8
péče celkem II. Novotvary 145 48,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 3,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 175 58,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 138 46,2
VI. Nemoci nervové soustavy 62 20,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 91 30,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 64 21,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 365 122,3
X. Nemoci dýchací soustavy 353 118,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 315 105,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 8,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 394 132
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 273 91,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 244 81,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 1,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14 4,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 151 50,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 499 167,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 752 251,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 170 1 397,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)