11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 81 27
II. Novotvary 204 68
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 222 74
V. Poruchy duševní a poruchy chování 160 53,4
VI. Nemoci nervové soustavy 66 22
VII. Nemoci oka a očních adnex 102 34
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 47 15,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 334 111,4
X. Nemoci dýchací soustavy 420 140,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 351 117
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45 15
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 627 209,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 274 91,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 227 75,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 2,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 194 64,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 497 165,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 707 235,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 587 1 529,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 23 7,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 2,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 11 3,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 13,7
X. Nemoci dýchací soustavy 4 1,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 4,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 113 37,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 82 27,3
péče celkem II. Novotvary 227 75,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 229 76,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 164 54,7
VI. Nemoci nervové soustavy 77 25,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 102 34
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 47 15,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 375 125,1
X. Nemoci dýchací soustavy 424 141,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 352 117,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48 16
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 630 210,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 274 91,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 227 75,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 2,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 195 65
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 510 170,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 708 236,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 700 1 567,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)