11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 685 58
II. Novotvary 3 358 284,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 248 21
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 613 51,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 990 83,9
VI. Nemoci nervové soustavy 1 220 103,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 546 46,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 261 22,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 020 255,8
X. Nemoci dýchací soustavy 929 78,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 232 189,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 480 40,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 652 224,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 751 148,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 396 203
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 68 5,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 661 56
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 619 52,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 134 265,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 584 642,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33 447 2 833,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 45 3,8
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 1,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 114 9,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 316 26,8
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 332 28,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 43 3,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 109 9,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 83 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0,5
X. Nemoci dýchací soustavy 440 37,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15 1,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25 2,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 230 19,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 974 82,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 686 58,1
péče celkem II. Novotvary 3 413 289,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 249 21,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 729 61,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 317 111,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1 315 111,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 546 46,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 262 22,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 074 260,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 376 116,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 234 189,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 488 41,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 669 226,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 756 148,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 396 203
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 68 5,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 676 57,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 647 54,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 152 267
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 814 661,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 867 2 953,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)