11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 316 26,8
II. Novotvary 821 69,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 55 4,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 384 32,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 270 22,9
VI. Nemoci nervové soustavy 414 35,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 136 11,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 156 13,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 152 97,9
X. Nemoci dýchací soustavy 1 018 86,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 922 78,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 111 9,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 229 104,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 917 77,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 006 85,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 116 9,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 166 14,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 341 29
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 388 117,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 390 203,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 308 1 130,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 1,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 23 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 98 8,3
X. Nemoci dýchací soustavy 88 7,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 1,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41 3,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 0,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 383 32,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 654 140,5
VI. Nemoci nervové soustavy 38 3,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 692 143,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 37 3,1
II. Novotvary 23 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 243 20,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 238 20,2
X. Nemoci dýchací soustavy 250 21,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 494 42
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 0,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 57 4,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 015 86,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 394 203,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 357 30,3
péče celkem II. Novotvary 863 73,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 57 4,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 407 34,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 943 165,1
VI. Nemoci nervové soustavy 718 61
VII. Nemoci oka a očních adnex 137 11,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 157 13,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 488 126,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 356 115,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 939 79,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 116 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 755 149,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 924 78,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 006 85,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 116 9,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 173 14,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 363 30,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 486 126,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 416 290,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 777 1 510,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)