11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 746 63,6
II. Novotvary 3 287 280,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 256 21,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 648 55,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 110 94,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1 009 86
VII. Nemoci oka a očních adnex 567 48,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 293 25
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 251 277
X. Nemoci dýchací soustavy 971 82,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 385 203,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 558 47,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 685 228,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 812 154,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 233 190,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 138 11,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 625 53,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 546 46,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 445 293,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 063 601,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33 628 2 865,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 1,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 43 3,7
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 131 11,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 341 29,1
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 1,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 364 31
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 59 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 83 7,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 75 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 431 36,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 1,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 0,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 146 12,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 853 72,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 746 63,6
péče celkem II. Novotvary 3 359 286,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 258 22
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 732 62,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 463 124,7
VI. Nemoci nervové soustavy 1 101 93,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 567 48,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 293 25
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 296 280,9
X. Nemoci dýchací soustavy 1 409 120,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 392 203,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 572 48,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 721 231,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 814 154,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 233 190,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 138 11,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 635 54,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 567 48,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 468 295,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 212 614,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 976 2 980,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)