11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 808 69
II. Novotvary 4 564 389,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 231 19,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 629 53,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 121 95,8
VI. Nemoci nervové soustavy 1 208 103,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 680 58,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 302 25,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 554 303,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 116 95,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 729 233,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 587 50,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 028 258,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 938 165,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 104 179,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 202 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 755 64,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 623 53,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 635 310,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 468 552,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36 282 3 099,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 0,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 46 3,9
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 1,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24 2,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 135 11,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 343 29,3
VI. Nemoci nervové soustavy 17 1,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 376 32,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,1
II. Novotvary 54 4,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 114 9,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 89 7,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 482 41,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 0,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 196 16,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 994 84,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 814 69,5
péče celkem II. Novotvary 4 625 395,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 232 19,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 745 63,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 482 126,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1 318 112,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 680 58,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 302 25,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 609 308,3
X. Nemoci dýchací soustavy 1 600 136,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 732 233,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 604 51,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 064 261,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 940 165,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 104 179,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 202 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 764 65,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 641 54,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 662 312,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 667 569,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37 787 3 227,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)