11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 270 42,2
II. Novotvary 391 61,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 4,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 241 37,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 165 25,8
VI. Nemoci nervové soustavy 221 34,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 25 3,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 48 7,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 951 148,8
X. Nemoci dýchací soustavy 523 81,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 679 106,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62 9,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 593 92,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 686 107,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 877 137,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 139 21,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 19 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 469 73,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 606 251,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 685 263,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 679 1 514,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 1,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 0,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18 2,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 3,4
X. Nemoci dýchací soustavy 15 2,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 63 9,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 1,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 181 28,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 323 50,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 145 179,1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 147 179,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 9 1,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 2,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 277 43,3
péče celkem II. Novotvary 403 63
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 4,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 242 37,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 310 205
VI. Nemoci nervové soustavy 241 37,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 25 3,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 48 7,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 975 152,5
X. Nemoci dýchací soustavy 538 84,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 681 106,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 657 102,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 687 107,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 877 137,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 139 21,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 19 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 470 73,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 616 252,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 866 291,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 163 1 746,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)