11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 217 34
II. Novotvary 1 535 240,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 8,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 383 60
V. Poruchy duševní a poruchy chování 296 46,4
VI. Nemoci nervové soustavy 489 76,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 308 48,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 161 25,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 335 209,1
X. Nemoci dýchací soustavy 554 86,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 031 161,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 123 19,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 395 218,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 783 122,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 736 115,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 69 10,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 278 43,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 323 50,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 989 154,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 968 308,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 026 2 040,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 1,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 30 4,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 2,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 5,2
VI. Nemoci nervové soustavy 42 6,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 128 20,1
X. Nemoci dýchací soustavy 53 8,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 1,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 146 22,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 1,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43 6,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 98 15,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16 2,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 641 100,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 751 117,7
VI. Nemoci nervové soustavy 35 5,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 786 123,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0,9
II. Novotvary 29 4,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 2,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 161 25,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 82 12,8
X. Nemoci dýchací soustavy 98 15,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 255 39,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 1,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 65 10,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 94 14,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 826 129,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 230 36
péče celkem II. Novotvary 1 594 249,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 56 8,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 415 65
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 082 169,5
VI. Nemoci nervové soustavy 727 113,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 310 48,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 161 25,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 545 242
X. Nemoci dýchací soustavy 705 110,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 041 163,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 130 20,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 796 281,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 795 124,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 736 115,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 69 10,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 286 44,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 371 58,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 152 180,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 078 325,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 279 2 393,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)