11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 250 39,2
II. Novotvary 370 58,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28 4,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 258 40,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 138 21,7
VI. Nemoci nervové soustavy 229 35,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 2,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 84 13,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 046 164,1
X. Nemoci dýchací soustavy 463 72,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 563 88,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 82 12,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 523 82,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 766 120,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 790 124
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 114 17,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 4,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 420 65,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 440 226
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 345 211,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 953 1 404,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 1,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 11 1,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28 4,4
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 49 7,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 2,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 128 20,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 273 42,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 141 179
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 141 179
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 8 1,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 2,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 253 39,7
péče celkem II. Novotvary 390 61,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 4,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 260 40,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 286 201,8
VI. Nemoci nervové soustavy 241 37,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 2,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 84 13,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 078 169,2
X. Nemoci dýchací soustavy 467 73,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 566 88,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 83 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 572 89,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 770 120,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 790 124
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 114 17,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 4,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 422 66,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 458 228,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 473 231,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 381 1 629,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)