11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 263 41,3
II. Novotvary 466 73,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20 3,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 220 34,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 146 22,9
VI. Nemoci nervové soustavy 239 37,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 27 4,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 95 14,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 157 181,7
X. Nemoci dýchací soustavy 463 72,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 611 95,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 636 99,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 886 139,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 837 131,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 121 19
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 471 74
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 468 230,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 339 210,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 553 1 499,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 10 1,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 7 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54 8,5
X. Nemoci dýchací soustavy 10 1,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41 6,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 1,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 96 15,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 251 39,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 195 187,6
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 199 188,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,2
II. Novotvary 17 2,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 10 1,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 43 6,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 267 41,9
péče celkem II. Novotvary 493 77,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21 3,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 222 34,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 351 212,1
VI. Nemoci nervové soustavy 252 39,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 27 4,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 95 14,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 213 190,5
X. Nemoci dýchací soustavy 483 75,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 614 96,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 682 107,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 891 139,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 837 131,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 121 19
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 474 74,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 480 232,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 435 225,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 046 1 734,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)