11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 261 47,4
II. Novotvary 1 773 321,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 63 11,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 309 56,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 310 56,3
VI. Nemoci nervové soustavy 689 125,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 172 31,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 171 31
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 572 285,4
X. Nemoci dýchací soustavy 891 161,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 147 208,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 197 35,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 157 210
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 285 233,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 294 234,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 339 61,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 320 58,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 391 71
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 717 311,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 872 521,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 930 3 073,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 1,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 7 1,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36 6,5
X. Nemoci dýchací soustavy 7 1,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 48 8,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26 4,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 1,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 153 27,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 123 22,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 123 22,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 19 3,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 208 37,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 96 17,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 99 18
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 100 18,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 67 12,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 158 28,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 750 136,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 263 47,7
péče celkem II. Novotvary 1 799 326,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 63 11,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 313 56,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 435 79
VI. Nemoci nervové soustavy 904 164,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 268 48,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 173 31,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 707 309,9
X. Nemoci dýchací soustavy 898 163
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 148 208,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 198 35,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 305 236,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 288 233,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 294 234,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 339 61,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 320 58,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 393 71,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 810 328,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 038 551,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 956 3 259,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)