11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 243 44,1
II. Novotvary 900 163,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 46 8,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 223 40,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 292 53
VI. Nemoci nervové soustavy 457 82,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 134 24,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 114 20,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 011 183,4
X. Nemoci dýchací soustavy 546 99,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 910 165,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 93 16,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 394 252,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 924 167,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 377 249,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 102 18,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 179 32,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 293 53,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 105 200,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 348 426
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 691 2 302,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 1,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 23 4,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 1,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 1,6
VI. Nemoci nervové soustavy 21 3,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 125 22,7
X. Nemoci dýchací soustavy 47 8,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 2,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 1,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 4,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 66 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 364 66
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 024 185,8
VI. Nemoci nervové soustavy 50 9,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 075 195
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 4,7
II. Novotvary 111 20,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54 9,8
VI. Nemoci nervové soustavy 344 62,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 136 24,7
X. Nemoci dýchací soustavy 161 29,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 68 12,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 729 132,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 3,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 51 9,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59 10,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 245 44,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 157 28,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 181 395,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 276 50,1
péče celkem II. Novotvary 1 034 187,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 8,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 242 43,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 379 250,2
VI. Nemoci nervové soustavy 872 158,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 135 24,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 114 20,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 272 230,8
X. Nemoci dýchací soustavy 754 136,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 990 179,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 106 19,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 150 390,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 947 171,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 377 249,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 102 18,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 231 41,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 357 64,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 416 256,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 509 455,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 311 2 959,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)