11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 312 56,6
II. Novotvary 1 659 301
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 76 13,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 371 67,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 287 52,1
VI. Nemoci nervové soustavy 720 130,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 273 49,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 149 27
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 651 299,5
X. Nemoci dýchací soustavy 962 174,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 037 188,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 223 40,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 945 171,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 270 230,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 364 247,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 314 57
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 309 56,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 408 74
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 616 293,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 103 562,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 049 3 093,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 9 1,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 2,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 9 1,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 7,3
X. Nemoci dýchací soustavy 5 0,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 63 11,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 3,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 1,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 183 33,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 128 23,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128 23,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 31 5,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 202 36,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 59 10,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 113 20,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 100 18,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 66 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 115 20,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 690 125,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 313 56,8
péče celkem II. Novotvary 1 699 308,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 77 14
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 386 70
V. Poruchy duševní a poruchy chování 420 76,2
VI. Nemoci nervové soustavy 931 168,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 332 60,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 149 27
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 804 327,3
X. Nemoci dýchací soustavy 967 175,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 039 188,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 226 41
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 108 201
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 271 230,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 364 247,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 314 57
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 309 56,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 413 74,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 701 308,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 227 585,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 050 3 274,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)