11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 363 65,8
II. Novotvary 1 881 340,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 103 18,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 320 58
V. Poruchy duševní a poruchy chování 300 54,4
VI. Nemoci nervové soustavy 819 148,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 238 43,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 157 28,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 822 330,2
X. Nemoci dýchací soustavy 969 175,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 046 189,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 222 40,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 079 195,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 263 228,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 336 242,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 363 65,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 337 61,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 410 74,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 797 325,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 897 525,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 722 3 212,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 1,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 1,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 10 1,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51 9,2
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 52 9,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 2,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 172 31,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 134 24,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 134 24,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 53 9,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 223 40,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 79 14,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 134 24,3
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 85 15,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 69 12,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 105 19
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 753 136,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 363 65,8
péče celkem II. Novotvary 1 941 351,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 104 18,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 328 59,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 441 79,9
VI. Nemoci nervové soustavy 1 052 190,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 317 57,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 157 28,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 007 363,8
X. Nemoci dýchací soustavy 975 176,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 047 189,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 225 40,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 216 220,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 266 229,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 336 242,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 363 65,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 337 61,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 422 76,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 881 340,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 003 544,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 781 3 404,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)