11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 886 55,6
II. Novotvary 30 504 288,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 610 15,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 398 69,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 595 62,3
VI. Nemoci nervové soustavy 12 132 114,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 374 41,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 561 24,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 553 383
X. Nemoci dýchací soustavy 14 869 140,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 502 231,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 232 30,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30 299 286,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 412 211,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 25 050 236,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 196 30,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 282 49,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 027 85,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 890 272,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50 732 479,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 329 104 3 107,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 200 1,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 451 4,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 254 2,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 197 1,9
VI. Nemoci nervové soustavy 462 4,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 079 19,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 856 17,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 176 1,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 85 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 044 9,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 320 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 925 8,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 445 4,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 693 82,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 105 133,2
VI. Nemoci nervové soustavy 529 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 649 138,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 132 1,2
II. Novotvary 742 7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 250 2,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 2 135 20,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 99 0,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 378 13
X. Nemoci dýchací soustavy 2 215 20,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 57 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 34 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 448 42
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 199 1,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 73 0,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 257 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 639 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 139 39,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 880 159,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 218 58,7
péče celkem II. Novotvary 31 697 299,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 634 15,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 902 74,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 967 198
VI. Nemoci nervové soustavy 15 258 144,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 477 42,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 571 24,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 44 016 415,7
X. Nemoci dýchací soustavy 18 940 178,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 735 233,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 351 31,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35 797 338
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 785 215,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 25 050 236,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 196 30,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 355 50,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 604 90,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 456 287,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55 317 522,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 369 326 3 487,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)