11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 093 57,7
II. Novotvary 31 376 297
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 679 15,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 748 73,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 820 64,6
VI. Nemoci nervové soustavy 10 951 103,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 524 42,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 649 25,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 226 390,2
X. Nemoci dýchací soustavy 14 981 141,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 571 232,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 275 31
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 184 266,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 515 213,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 257 229,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 443 32,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 935 46,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 707 82,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 051 265,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48 709 461
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 324 694 3 073,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 201 1,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 470 4,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 295 2,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 228 2,2
VI. Nemoci nervové soustavy 453 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 114 20
X. Nemoci dýchací soustavy 1 793 17
XI. Nemoci trávicí soustavy 212 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 85 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 208 11,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 141 1,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 314 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 893 8,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 432 4,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 882 84,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 092 133,4
VI. Nemoci nervové soustavy 506 4,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 608 138,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 160 1,5
II. Novotvary 914 8,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 286 2,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 79 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 2 986 28,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 79 0,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 497 14,2
X. Nemoci dýchací soustavy 2 331 22,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 265 2,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 74 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 983 56,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 65 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 311 2,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 293 2,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 585 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 237 40,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 165 200,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 454 61,1
péče celkem II. Novotvary 32 760 310,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 724 16,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 329 78,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 219 200,8
VI. Nemoci nervové soustavy 14 896 141
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 607 43,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 661 25,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 44 839 424,4
X. Nemoci dýchací soustavy 19 105 180,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 25 048 237,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 434 32,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35 381 334,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 721 215,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 257 229,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 443 32,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 249 49,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 314 88,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 529 289
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53 379 505,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 369 349 3 495,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)