11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 193 58,7
II. Novotvary 30 383 288,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 597 15,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 176 77,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 579 62,4
VI. Nemoci nervové soustavy 10 457 99,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 717 44,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 603 24,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 697 395,5
X. Nemoci dýchací soustavy 15 271 144,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 082 228,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 311 31,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 822 263,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 437 212,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 23 773 225,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 638 34,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 996 47,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 729 82,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 911 264,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47 716 452,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 322 088 3 055,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 221 2,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 440 4,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 267 2,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 215 2
VI. Nemoci nervové soustavy 440 4,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 261 21,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 621 15,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 186 1,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 87 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 035 9,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 166 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 309 2,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 849 8,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 352 3,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 495 80,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 457 137,1
VI. Nemoci nervové soustavy 558 5,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 035 142,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 157 1,5
II. Novotvary 804 7,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 297 2,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 113 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 789 26,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 85 0,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 429 13,6
X. Nemoci dýchací soustavy 2 522 23,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 262 2,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 85 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 473 51,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 76 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 300 2,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 234 2,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 610 15,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 904 37
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 161 191,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 572 62,3
péče celkem II. Novotvary 31 627 300
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 641 15,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 740 82,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 364 202,7
VI. Nemoci nervové soustavy 14 244 135,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 803 45,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 622 24,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 45 387 430,5
X. Nemoci dýchací soustavy 19 415 184,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 531 232,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 483 33
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 345 325,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 679 215,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 23 773 225,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 638 34,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 299 50,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 272 88
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 370 288,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51 974 493
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 365 779 3 469,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)