11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 722 63,9
II. Novotvary 37 344 354,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 761 16,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 791 83,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 005 66,6
VI. Nemoci nervové soustavy 11 633 110,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 018 47,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 767 26,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 47 264 449,1
X. Nemoci dýchací soustavy 17 226 163,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 125 248,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 779 35,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 617 309,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23 980 227,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 132 229,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 966 28,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 668 53,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 788 93
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 834 293
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49 479 470,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 354 899 3 372
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 76 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 416 4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 229 2,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 189 1,8
VI. Nemoci nervové soustavy 389 3,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 087 19,8
X. Nemoci dýchací soustavy 271 2,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 186 1,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 90 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 920 8,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 131 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 442 4,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 768 7,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 276 2,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 503 61,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 580 148
VI. Nemoci nervové soustavy 615 5,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 217 154,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 328 3,1
II. Novotvary 1 188 11,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 285 2,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 97 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 2 823 26,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 93 0,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 625 15,4
X. Nemoci dýchací soustavy 3 777 35,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 269 2,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 87 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 099 48,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 60 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 292 2,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 494 4,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 690 16,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 195 39,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22 426 213,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 128 67,7
péče celkem II. Novotvary 38 948 370,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 797 17,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 307 88,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 871 217,3
VI. Nemoci nervové soustavy 15 460 146,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 117 48,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 778 26,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 50 978 484,4
X. Nemoci dýchací soustavy 21 274 202,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 580 252,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 956 37,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 650 367,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 172 229,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 132 229,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 966 28,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 964 56,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 724 101,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33 292 316,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53 951 512,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 400 045 3 801

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)