11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 830 55,1
II. Novotvary 29 865 282
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 586 15
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 249 68,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 420 60,6
VI. Nemoci nervové soustavy 11 984 113,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 226 39,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 505 23,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 401 372,1
X. Nemoci dýchací soustavy 14 728 139,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 258 229,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 150 29,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30 124 284,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 960 207,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 877 234,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 182 30
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 202 49,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 862 83,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 285 267,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50 175 473,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 323 869 3 058,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 184 1,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 347 3,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 191 1,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 146 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 389 3,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 520 14,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 673 15,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 131 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 61 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 907 8,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 130 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 269 2,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 694 6,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 329 3,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 986 66
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 103 133,2
VI. Nemoci nervové soustavy 530 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 659 138,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 126 1,2
II. Novotvary 731 6,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 247 2,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 65 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1 607 15,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 99 0,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 093 10,3
X. Nemoci dýchací soustavy 2 207 20,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 54 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 34 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 674 34,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 192 1,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 26 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 222 2,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 555 5,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 811 36
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 756 139,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 140 58
péče celkem II. Novotvary 30 943 292,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 602 15,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 688 72,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 734 195,8
VI. Nemoci nervové soustavy 14 510 137
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 327 40,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 515 23,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 42 029 396,9
X. Nemoci dýchací soustavy 18 608 175,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 444 230,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 245 30,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 711 327,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 282 210,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 877 234,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 182 30
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 228 49,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 353 88,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29 536 278,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54 316 512,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 360 270 3 402,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)