5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

Pracovní vztah
Kraj Pracovníci v evidenčním stavu Smluvní pracovníci
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 45 512,0 357,59 95,1 % 2 354,8 18,50 4,9 %
Středočeský kraj 20 597,9 154,49 92,4 % 1 702,7 12,77 7,6 %
Jihočeský kraj 13 384,9 209,69 94,9 % 720,3 11,28 5,1 %
Plzeňský kraj 12 979,5 224,70 96,6 % 450,4 7,80 3,4 %
Karlovarský kraj 10 022,5 337,10 94,3 % 608 20,45 5,7 %
Ústecký kraj 17 883,8 217,48 94,0 % 1 132,1 13,77 6,0 %
Liberecký kraj 8 272,1 187,93 94,5 % 483,3 10,98 5,5 %
Královéhradecký kraj 14 477,0 262,66 94,5 % 850,6 15,43 5,5 %
Pardubický kraj 10 243,7 198,31 93,1 % 763,1 14,77 6,9 %
Kraj Vysočina 10 123,4 198,81 96,6 % 354,6 6,96 3,4 %
Jihomoravský kraj 28 639,0 243,33 95,6 % 1 322,4 11,24 4,4 %
Olomoucký kraj 16 273,5 256,65 96,6 % 564,3 8,90 3,4 %
Zlínský kraj 11 910,6 203,89 95,4 % 580,6 9,94 4,6 %
Moravskoslezský kraj 27 795,7 229,44 94,7 % 1 548,9 12,79 5,3 %
Celkem ČR 248 115,5 234,84 94,9 % 13 436,1 12,72 5,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)