5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu

Pracovní vztah
Povolání Pracovníci v evidenčním stavu Smluvní pracovníci
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 38 809,6 36,65 92,4 % 3 211,4 3,03 7,6 %
zubní lékaři 7 373,8 6,96 97,8 % 167,4 0,16 2,2 %
farmaceuti 6 328,6 5,98 97,9 % 137,2 0,13 2,1 %
všeobecná sestra § 5 73 624,7 69,53 97,1 % 2 216,3 2,09 2,9 %
z toho dětská sestra x x x x x x
dětská sestra § 5a 4 577,0 4,32 98,2 % 84,6 0,08 1,8 %
porodní asistentka § 6 3 510,4 3,31 98,2 % 63,5 0,06 1,8 %
ergoterapeut § 7 484,5 0,46 99,1 % 4,2 0,00 0,9 %
radiologický asistent § 8 3 126,8 2,95 94,9 % 167,1 0,16 5,1 %
zdravotní laborant § 9 6 493,1 6,13 97,1 % 196,8 0,19 2,9 %
zdravotně sociální pracovník § 10 713,1 0,67 98,9 % 7,8 0,01 1,1 %
optometrista § 11 557,5 0,53 96,9 % 17,6 0,02 3,1 %
ortoptista § 12 61,7 0,06 95,9 % 2,6 0,00 4,1 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 652,3 0,62 99,7 % 2,1 0,00 0,3 %
ortotik-protetik § 14 122,1 0,12 99,6 % 0,4 0,00 0,4 %
nutriční terapeut § 15 746,2 0,70 98,7 % 9,6 0,01 1,3 %
zubní technik § 16 2 923,7 2,76 97,3 % 81,8 0,08 2,7 %
dentální hygienistka § 17 982,5 0,93 95,8 % 43 0,04 4,2 %
zdravotnický záchranář § 18 3 055,1 2,89 96,1 % 122,7 0,12 3,9 %
farmaceutický asistent § 19 4 560,4 4,31 98,7 % 59,3 0,06 1,3 %
biomedicíncký technik § 20 101,7 0,10 98,0 % 2,1 0,00 2,0 %
biotechnický asistent § 20a 0,2 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
radiologický technik § 21 35,8 0,03 88,7 % 4,6 0,00 11,3 %
adiktolog § 21a 52,7 0,05 98,4 % 0,9 0,00 1,6 %
praktická sestra § 21b 2 941,6 2,78 95,9 % 126,8 0,12 4,1 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 6 0,01 88,2 % 0,8 0,00 11,8 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 968,8 0,91 97,2 % 27,5 0,03 2,8 %
klinický logoped § 23 418,5 0,40 97,0 % 12,9 0,01 3,0 %
zrakový terapeut § 23a 9,8 0,01 93,9 % 0,6 0,00 6,1 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 7 755,5 7,32 98,1 % 150,4 0,14 1,9 %
radiologický fyzik § 25 144 0,14 96,4 % 5,4 0,01 3,6 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 2 168,7 2,05 98,5 % 34 0,03 1,5 %
biomedicíncký inženýr § 27 272,4 0,26 98,3 % 4,8 0,00 1,7 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 439,5 0,41 99,2 % 3,7 0,00 0,8 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 4,4 0,00 97,7 % 0,1 0,00 2,3 %
behaviorální technik § 29a 19 0,02 90,4 % 2 0,00 9,6 %
zdravotnický asistent § 29 s 1 236,7 1,17 95,5 % 58,3 0,06 4,5 %
laboratorní asistent § 30 364,7 0,34 97,1 % 11,1 0,01 2,9 %
ortoticko-protetický technik § 31 85,6 0,08 98,0 % 1,8 0,00 2,0 %
nutriční asistent § 32 25,5 0,02 92,9 % 1,9 0,00 7,1 %
asistent zubního technika § 33 79,5 0,08 98,0 % 1,6 0,00 2,0 %
dezinfektor § 34 0,9 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 2 325,3 2,20 96,9 % 74,5 0,07 3,1 %
ošetřovatel § 36 4 597,5 4,34 97,7 % 108,5 0,10 2,3 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 1 288,1 1,22 96,5 % 46,6 0,04 3,5 %
laboratorní pracovník § 38 78,6 0,07 96,6 % 2,7 0,00 3,4 %
zubní instrumentářka § 39 1 919,5 1,81 90,1 % 210,1 0,20 9,9 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 416,3 2,28 95,9 % 103,6 0,10 4,1 %
autoptický laborant § 41 32,9 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 18 556,1 17,52 98,0 % 383,4 0,36 2,0 %
psycholog § 43 277,3 0,26 93,9 % 17,9 0,02 6,1 %
logoped § 43 144,6 0,14 96,7 % 5 0,00 3,3 %
oftalmoped § 43 11,2 0,01 99,3 % 0,1 0,00 0,7 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 648 0,61 98,8 % 7,7 0,01 1,2 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 95,2 0,09 98,6 % 1,3 0,00 1,4 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 68,8 0,06 95,7 % 3,1 0,00 4,3 %
sociální pracovník § 43 1 473,3 1,39 99,3 % 10,4 0,01 0,7 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x
arteterapeut x x x x x x
pedagogické zaměření 34,9 0,03 96,5 % 1,3 0,00 3,5 %
pracovní terapeut 110,2 0,10 95,2 % 5,6 0,01 4,8 %
dentista 3 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 124,5 0,12 89,3 % 15 0,01 10,7 %
vychovatelé 161 0,15 94,6 % 9,3 0,01 5,4 %
technicko-hospodářští pracovníci 20 804,4 19,65 95,1 % 1 070,9 1,01 4,9 %
dělníci a provozní pracovníci 26 113,1 24,66 95,7 % 1 178,2 1,11 4,3 %
celkem 257 118,2 242,80 96,1 % 10 301,8 9,73 3,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)