5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 47,7 0,82 2,5 % 1 019,1 17,48 53,7 % 832,2 14,27 43,8 %
zubní lékaři 0 0,00 0,0 % 420,5 7,21 98,8 % 5,3 0,09 1,2 %
farmaceuti 2 0,03 0,6 % 310,2 5,32 89,4 % 34,7 0,59 10,0 %
všeobecná sestra § 5 320,1 5,49 8,8 % 1 572,8 26,98 43,3 % 1 743,2 29,90 47,9 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 4,2 0,07 2,6 % 75,8 1,30 46,9 % 81,7 1,40 50,5 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 82,5 1,42 33,0 % 167,4 2,87 67,0 %
ergoterapeut § 7 3,9 0,07 47,6 % 2,4 0,04 28,8 % 1,9 0,03 23,5 %
radiologický asistent § 8 3 0,05 2,3 % 41,4 0,71 31,6 % 86,9 1,49 66,2 %
zdravotní laborant § 9 2,8 0,05 1,0 % 121,9 2,09 41,8 % 167,2 2,87 57,3 %
zdravotně sociální pracovník § 10 10 0,17 51,2 % 3,2 0,06 16,4 % 6,3 0,11 32,4 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 23,7 0,41 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 8 0,14 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 1,6 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 4 0,07 10,4 % 15,7 0,27 40,7 % 18,9 0,32 49,0 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 189,3 3,25 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 47,6 0,82 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 0 0,00 0,0 % 3,7 0,06 2,3 % 158,1 2,71 97,7 %
farmaceutický asistent § 19 2 0,03 0,9 % 183,2 3,14 82,8 % 36 0,62 16,3 %
biomedicíncký technik § 20 0 0,00 0,0 % 1 0,02 46,0 % 1,2 0,02 54,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0,00 0,0 % 2 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 1,8 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 30,9 0,53 18,4 % 41,2 0,71 24,6 % 95,6 1,64 57,0 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 22,6 0,39 45,9 % 24,7 0,42 50,0 % 2 0,03 4,0 %
klinický logoped § 23 0 0,00 0,0 % 11,5 0,20 82,4 % 2,4 0,04 17,6 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 7,6 0,13 2,4 % 210,7 3,61 65,9 % 101,4 1,74 31,7 %
radiologický fyzik § 25 0 0,00 0,0 % 0,1 0,00 2,0 % 4,9 0,08 98,0 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 0,8 0,01 0,8 % 47,3 0,81 48,0 % 50,5 0,87 51,2 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 6,8 0,12 100,0 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0,00 0,0 % 1 0,02 46,5 % 1,2 0,02 53,5 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 0 0,00 0,0 % 5,7 0,10 9,5 % 54,6 0,94 90,5 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 4,7 0,08 100,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 5,4 0,09 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 8 0,14 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 5 0,09 3,0 % 159,6 2,74 97,0 %
ošetřovatel § 36 96,6 1,66 39,7 % 53,2 0,91 21,8 % 93,8 1,61 38,5 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 2 0,03 2,1 % 89,2 1,53 92,3 % 5,5 0,09 5,7 %
laboratorní pracovník § 38 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 103,6 1,78 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 0 0,00 0,0 % 40,4 0,69 31,0 % 90,2 1,55 69,0 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 1 0,02 25,2 % 3 0,05 74,8 %
sanitář § 42 34,2 0,59 4,3 % 187 3,21 23,4 % 578,7 9,93 72,3 %
psycholog § 43 0 0,00 0,0 % 6,7 0,11 81,1 % 1,6 0,03 18,9 %
logoped § 43 0 0,00 0,0 % 1,4 0,02 51,0 % 1,4 0,02 49,0 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 1,3 0,02 32,0 % 2,8 0,05 68,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0,9 0,02 100,0 %
sociální pracovník § 43 86,4 1,48 90,5 % 8,2 0,14 8,6 % 0,9 0,01 0,9 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0,00 0,0 % 1,1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
pracovní terapeut 6 0,10 63,2 % 2 0,03 21,1 % 1,5 0,03 15,8 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 1 0,02 37,0 % 1,7 0,03 63,0 %
vychovatelé 0 0,00 0,0 % 2,5 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
technicko-hospodářští pracovníci 53,1 0,91 6,2 % 404,3 6,93 47,4 % 396,1 6,79 46,4 %
dělníci a provozní pracovníci 206,3 3,54 12,0 % 815,5 13,99 47,5 % 693,6 11,90 40,4 %
celkem 948 16,26 7,4 % 6 205,4 106,43 48,3 % 5 696,2 97,70 44,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)