5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 93 1,13 3,6 % 1 234,0 15,03 48,0 % 1 243,0 15,14 48,4 %
zubní lékaři 3,1 0,04 0,8 % 371,4 4,52 96,1 % 12,1 0,15 3,1 %
farmaceuti 1,1 0,01 0,3 % 316 3,85 87,8 % 43 0,52 11,9 %
všeobecná sestra § 5 206 2,51 3,8 % 1 983,6 24,16 36,4 % 3 265,7 39,78 59,9 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 0 0,00 0,0 % 125,3 1,53 25,3 % 369,5 4,50 74,7 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 67,7 0,83 24,6 % 207,5 2,53 75,4 %
ergoterapeut § 7 0 0,00 0,0 % 26,6 0,32 38,0 % 43,5 0,53 62,0 %
radiologický asistent § 8 1 0,01 0,5 % 51,2 0,62 25,5 % 148,2 1,81 73,9 %
zdravotní laborant § 9 140,1 1,71 27,1 % 127,3 1,55 24,6 % 249,4 3,04 48,3 %
zdravotně sociální pracovník § 10 10,3 0,13 24,3 % 18,5 0,23 43,6 % 13,7 0,17 32,1 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 53,9 0,66 99,1 % 0,5 0,01 0,9 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 5,5 0,07 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 9 0,11 74,9 % 2 0,02 16,8 % 1 0,01 8,3 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 10,4 0,13 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 3,1 0,04 7,4 % 4,8 0,06 11,6 % 33,5 0,41 81,0 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 216,3 2,64 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 77 0,94 99,7 % 0,3 0,00 0,3 %
zdravotnický záchranář § 18 2 0,02 0,7 % 9,5 0,12 3,4 % 270,7 3,30 95,9 %
farmaceutický asistent § 19 2,8 0,03 0,7 % 330,6 4,03 81,5 % 72,3 0,88 17,8 %
biomedicíncký technik § 20 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0,00 0,0 % 1 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 0 0,00 0,0 % 5,5 0,07 84,5 % 1 0,01 15,5 %
praktická sestra § 21b 20,7 0,25 7,4 % 26,3 0,32 9,4 % 233 2,84 83,2 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 8,4 0,10 18,5 % 22,9 0,28 50,4 % 14,2 0,17 31,2 %
klinický logoped § 23 0 0,00 0,0 % 15,7 0,19 83,8 % 3,1 0,04 16,2 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 12,6 0,15 2,3 % 355,1 4,33 64,6 % 181,6 2,21 33,1 %
radiologický fyzik § 25 0 0,00 0,0 % 1,2 0,01 52,2 % 1,1 0,01 47,8 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 62,1 0,76 58,2 % 23,2 0,28 21,7 % 21,4 0,26 20,1 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0,00 0,0 % 1,5 0,02 36,7 % 2,6 0,03 63,3 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 14,2 0,17 58,9 % 9,9 0,12 41,1 % 0 0,00 0,0 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 1 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 0 0,00 0,0 % 22,9 0,28 57,2 % 17,1 0,21 42,8 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 5,8 0,07 26,1 % 16,3 0,20 73,9 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 7,5 0,09 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0,00 0,0 % 1 0,01 57,6 % 0,8 0,01 42,4 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 2,4 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 35 0,43 14,3 % 209,2 2,55 85,7 %
ošetřovatel § 36 17,1 0,21 3,9 % 114 1,39 25,9 % 308,8 3,76 70,2 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 4,3 0,05 7,6 % 47,3 0,58 84,9 % 4,1 0,05 7,4 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 3 0,04 97,9 % 0,1 0,00 2,1 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 240,5 2,93 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 18 0,22 7,9 % 90 1,10 39,5 % 119,7 1,46 52,6 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1 0,01 100,0 %
sanitář § 42 168,3 2,05 11,2 % 273,4 3,33 18,2 % 1 059,7 12,91 70,6 %
psycholog § 43 10,5 0,13 44,1 % 9,7 0,12 40,5 % 3,7 0,04 15,4 %
logoped § 43 0 0,00 0,0 % 2,5 0,03 48,5 % 2,6 0,03 51,5 %
oftalmoped § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 2,3 0,03 100,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 29 0,35 93,6 % 0,8 0,01 2,6 % 1,2 0,01 3,9 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 4 0,05 11,4 % 0 0,00 0,0 % 31 0,38 88,6 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 2 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
sociální pracovník § 43 119,2 1,45 71,9 % 15,5 0,19 9,4 % 31,1 0,38 18,8 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0,00 0,0 % 2 0,02 66,7 % 1 0,01 33,3 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 1 0,01 50,0 % 1 0,01 50,0 %
dentista 0 0,00 0,0 % 1 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 4 0,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
vychovatelé 1 0,01 4,2 % 1,1 0,01 4,9 % 21,5 0,26 90,9 %
technicko-hospodářští pracovníci 85,6 1,04 6,7 % 432 5,26 34,0 % 752,4 9,17 59,2 %
dělníci a provozní pracovníci 162,1 1,97 6,0 % 752,5 9,17 27,8 % 1 795,3 21,87 66,3 %
celkem 1 211,7 14,76 6,2 % 7 558,8 92,08 38,6 % 10 811,6 131,70 55,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)