5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 105,7 0,79 2,8 % 2 273,4 16,89 61,1 % 1 340,2 9,96 36,0 %
zubní lékaři 2,8 0,02 0,4 % 629,6 4,68 98,4 % 7,6 0,06 1,2 %
farmaceuti 0,6 0,00 0,1 % 516,1 3,84 94,6 % 28,7 0,21 5,3 %
všeobecná sestra § 5 335,3 2,49 5,1 % 3 733,4 27,74 56,4 % 2 546,8 18,92 38,5 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 0 0,00 0,0 % 191,7 1,42 50,0 % 191,3 1,42 50,0 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 164,8 1,22 49,2 % 170,2 1,26 50,8 %
ergoterapeut § 7 13,2 0,10 35,5 % 13,9 0,10 37,5 % 10 0,07 27,0 %
radiologický asistent § 8 2,2 0,02 0,9 % 108,7 0,81 44,2 % 135 1,00 54,9 %
zdravotní laborant § 9 3,9 0,03 1,0 % 132,2 0,98 34,4 % 248,3 1,85 64,6 %
zdravotně sociální pracovník § 10 13,8 0,10 10,7 % 19,3 0,14 14,9 % 96,3 0,72 74,4 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 45,6 0,34 99,5 % 0,2 0,00 0,5 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 3,5 0,03 83,1 % 0,7 0,01 16,9 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0,00 0,0 % 11,7 0,09 99,1 % 0,1 0,00 0,9 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 2 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 6 0,04 10,3 % 21,2 0,16 36,2 % 31,3 0,23 53,5 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 249,5 1,85 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 80,2 0,60 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 1 0,01 0,2 % 46,2 0,34 10,5 % 391,5 2,91 89,2 %
farmaceutický asistent § 19 1,8 0,01 0,4 % 403,3 3,00 90,9 % 38,8 0,29 8,7 %
biomedicíncký technik § 20 0 0,00 0,0 % 1 0,01 83,3 % 0,2 0,00 16,7 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0,00 0,0 % 1 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 3,4 0,03 69,2 % 1,5 0,01 30,8 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 27,3 0,20 11,4 % 100,7 0,75 42,1 % 111,1 0,83 46,5 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 17,4 0,13 17,5 % 72,8 0,54 73,2 % 9,2 0,07 9,3 %
klinický logoped § 23 1 0,01 2,3 % 40,5 0,30 93,0 % 2 0,02 4,7 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 66,6 0,49 8,4 % 543,4 4,04 68,6 % 181,7 1,35 23,0 %
radiologický fyzik § 25 0 0,00 0,0 % 4,9 0,04 75,1 % 1,6 0,01 24,9 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 5,9 0,04 14,4 % 14,5 0,11 35,7 % 20,3 0,15 49,9 %
biomedicíncký inženýr § 27 0,2 0,00 1,1 % 6,4 0,05 38,8 % 9,9 0,07 60,1 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0,4 0,00 5,6 % 5,6 0,04 80,0 % 1 0,01 14,3 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0,00 0,0 % 21 0,16 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 0 0,00 0,0 % 39,4 0,29 67,4 % 19,1 0,14 32,6 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 4,4 0,03 34,6 % 8,3 0,06 65,4 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 1 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 1,1 0,01 24,9 % 3,4 0,03 75,1 % 0 0,00 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 6 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 44,3 0,33 13,9 % 275,7 2,05 86,1 %
ošetřovatel § 36 15,4 0,11 6,1 % 109,4 0,81 43,3 % 128,2 0,95 50,7 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 9,7 0,07 13,3 % 58,7 0,44 80,2 % 4,8 0,04 6,5 %
laboratorní pracovník § 38 4,2 0,03 87,4 % 0,6 0,00 12,6 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0,7 0,01 0,7 % 101,8 0,76 99,3 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 0 0,00 0,0 % 132 0,98 55,2 % 107,4 0,80 44,8 %
autoptický laborant § 41 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
sanitář § 42 133,2 0,99 6,8 % 872,4 6,48 44,3 % 965,1 7,17 49,0 %
psycholog § 43 14,4 0,11 76,9 % 3,5 0,03 18,8 % 0,8 0,01 4,3 %
logoped § 43 3,6 0,03 21,2 % 11,3 0,08 66,5 % 2,1 0,02 12,3 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 111,5 0,83 79,9 % 5,4 0,04 3,8 % 22,6 0,17 16,2 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 3,8 0,03 65,3 % 0 0,00 0,0 % 2 0,01 34,7 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 3,1 0,02 57,9 % 2 0,01 37,4 % 0,3 0,00 4,7 %
sociální pracovník § 43 7,6 0,06 12,4 % 27,2 0,20 44,7 % 26,1 0,19 42,9 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 1 0,01 50,0 % 0 0,00 0,0 % 1 0,01 50,0 %
pracovní terapeut 4,7 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 2,6 0,02 24,1 % 0,5 0,00 4,7 % 7,6 0,06 71,2 %
vychovatelé 0 0,00 0,0 % 3,3 0,02 58,5 % 2,4 0,02 41,5 %
technicko-hospodářští pracovníci 208,9 1,55 15,5 % 600,8 4,46 44,5 % 539,1 4,01 40,0 %
dělníci a provozní pracovníci 266,1 1,98 12,9 % 946,6 7,03 45,7 % 857,9 6,37 41,4 %
celkem 1 399,8 10,40 6,3 % 12 433,5 92,39 55,6 % 8 544,5 63,49 38,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)