5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 806 13,92 35,1 % 1 118,1 19,30 48,7 % 370 6,39 16,1 %
zubní lékaři 19,3 0,33 4,4 % 419,2 7,24 95,6 % 0 0,00 0,0 %
farmaceuti 28,3 0,49 8,8 % 278,1 4,80 86,1 % 16,5 0,29 5,1 %
všeobecná sestra § 5 1 631,4 28,17 40,4 % 1 554,8 26,84 38,5 % 854,5 14,75 21,1 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 217,6 3,76 64,6 % 73,1 1,26 21,7 % 46,2 0,80 13,7 %
porodní asistentka § 6 75 1,29 35,8 % 79 1,36 37,7 % 55,4 0,96 26,4 %
ergoterapeut § 7 16,2 0,28 58,2 % 5,1 0,09 18,4 % 6,5 0,11 23,4 %
radiologický asistent § 8 106,7 1,84 47,8 % 63,2 1,09 28,3 % 53,5 0,92 24,0 %
zdravotní laborant § 9 195,1 3,37 44,6 % 184,5 3,18 42,2 % 57,7 1,00 13,2 %
zdravotně sociální pracovník § 10 24,3 0,42 69,6 % 2,8 0,05 7,9 % 7,9 0,14 22,6 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 15,5 0,27 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 2,7 0,05 73,0 % 1 0,02 27,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 88,7 1,53 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 7,8 0,13 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 18,5 0,32 47,9 % 9,7 0,17 25,3 % 10,4 0,18 26,9 %
zubní technik § 16 8,4 0,14 4,1 % 194,8 3,36 95,9 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0,3 0,00 0,6 % 42,8 0,74 99,4 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 46 0,79 23,2 % 10,3 0,18 5,2 % 142,3 2,46 71,7 %
farmaceutický asistent § 19 36,9 0,64 14,9 % 201,7 3,48 81,4 % 9,2 0,16 3,7 %
biomedicíncký technik § 20 0,7 0,01 17,8 % 3 0,05 82,2 % 0 0,00 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0,00 0,0 % 2,6 0,05 98,0 % 0,1 0,00 2,0 %
adiktolog § 21a 1 0,02 90,9 % 0,1 0,00 9,1 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 61 1,05 44,3 % 33 0,57 24,0 % 43,6 0,75 31,7 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 40,5 0,70 71,1 % 16,1 0,28 28,4 % 0,3 0,01 0,5 %
klinický logoped § 23 2,5 0,04 13,3 % 16 0,28 85,2 % 0,3 0,00 1,5 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 61 1,05 17,1 % 220,2 3,80 61,7 % 75,8 1,31 21,2 %
radiologický fyzik § 25 4 0,07 64,6 % 1,4 0,02 21,7 % 0,9 0,01 13,7 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 28,7 0,50 43,9 % 34,9 0,60 53,3 % 1,8 0,03 2,8 %
biomedicíncký inženýr § 27 7,5 0,13 49,6 % 3,4 0,06 22,5 % 4,2 0,07 27,9 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 42,8 0,74 78,9 % 11,5 0,20 21,1 % 0 0,00 0,0 %
laboratorní asistent § 30 1,8 0,03 2,7 % 49,3 0,85 74,5 % 15,2 0,26 22,9 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 3,3 0,06 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0,7 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 8 0,14 4,9 % 155,2 2,68 95,1 %
ošetřovatel § 36 166 2,87 61,1 % 67 1,16 24,7 % 38,7 0,67 14,3 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 1 0,02 8,1 % 11,3 0,20 91,9 % 0 0,00 0,0 %
laboratorní pracovník § 38 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 99,6 1,72 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 5 0,09 2,7 % 153,5 2,65 83,1 % 26,2 0,45 14,2 %
autoptický laborant § 41 4 0,07 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 647,2 11,17 59,4 % 192 3,31 17,6 % 250 4,32 23,0 %
psycholog § 43 0,5 0,01 6,7 % 6,3 0,11 80,4 % 1 0,02 12,9 %
logoped § 43 1,5 0,03 28,9 % 3,7 0,06 71,1 % 0 0,00 0,0 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 9,8 0,17 78,9 % 2,1 0,04 17,1 % 0,5 0,01 4,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 2 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 2,8 0,05 83,8 % 0 0,00 0,0 % 0,5 0,01 16,2 %
sociální pracovník § 43 2,9 0,05 12,4 % 9,3 0,16 40,2 % 11 0,19 47,4 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
pracovní terapeut 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 1 0,02 31,2 % 2,2 0,04 68,8 %
vychovatelé 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
technicko-hospodářští pracovníci 526,8 9,09 48,5 % 365,4 6,31 33,6 % 194,9 3,36 17,9 %
dělníci a provozní pracovníci 635,4 10,97 51,7 % 359,5 6,21 29,3 % 233,6 4,03 19,0 %
celkem 5 573,4 96,22 39,2 % 5 940,7 102,56 41,8 % 2 686,8 46,39 18,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)