5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 4 545,2 35,33 52,6 % 3 902,5 30,33 45,1 % 195,7 1,52 2,3 %
zubní lékaři 85,1 0,66 5,2 % 1 539,0 11,96 94,6 % 2,2 0,02 0,1 %
farmaceuti 188,6 1,47 17,9 % 849,8 6,61 80,6 % 16,2 0,13 1,5 %
všeobecná sestra § 5 8 439,5 65,60 61,1 % 5 004,8 38,90 36,2 % 363,6 2,83 2,6 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 459,6 3,57 71,9 % 164,2 1,28 25,7 % 15,2 0,12 2,4 %
porodní asistentka § 6 434,2 3,37 75,1 % 144,2 1,12 24,9 % 0 0,00 0,0 %
ergoterapeut § 7 38,6 0,30 61,6 % 18,5 0,14 29,6 % 5,5 0,04 8,8 %
radiologický asistent § 8 426,8 3,32 68,2 % 181,7 1,41 29,1 % 17 0,13 2,7 %
zdravotní laborant § 9 908 7,06 71,2 % 366,7 2,85 28,8 % 0 0,00 0,0 %
zdravotně sociální pracovník § 10 74,4 0,58 66,4 % 34,6 0,27 30,9 % 3,1 0,02 2,7 %
optometrista § 11 0,7 0,01 0,8 % 97,2 0,76 99,2 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 3,3 0,03 40,4 % 4,8 0,04 59,6 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 118,1 0,92 90,5 % 12,4 0,10 9,5 % 0 0,00 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 34,2 0,27 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 122,4 0,95 83,3 % 18,9 0,15 12,9 % 5,6 0,04 3,8 %
zubní technik § 16 22,3 0,17 4,9 % 433,5 3,37 94,5 % 3 0,02 0,7 %
dentální hygienistka § 17 1,5 0,01 0,5 % 326,5 2,54 99,5 % 0,1 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 247,3 1,92 51,0 % 53,9 0,42 11,1 % 183,6 1,43 37,9 %
farmaceutický asistent § 19 195,5 1,52 24,1 % 601,9 4,68 74,1 % 14,6 0,11 1,8 %
biomedicíncký technik § 20 32,6 0,25 92,7 % 2,6 0,02 7,3 % 0 0,00 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 8,4 0,07 53,5 % 7,3 0,06 46,5 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 13 0,10 69,6 % 5,7 0,04 30,4 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 420,1 3,27 78,5 % 99,5 0,77 18,6 % 15,5 0,12 2,9 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0,00 0,0 % 5,8 0,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 121,4 0,94 44,5 % 139,3 1,08 51,0 % 12,4 0,10 4,6 %
klinický logoped § 23 18,9 0,15 22,2 % 63,4 0,49 74,5 % 2,9 0,02 3,3 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 3,8 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 435,3 3,38 31,1 % 889,6 6,91 63,5 % 75,9 0,59 5,4 %
radiologický fyzik § 25 36,7 0,29 73,6 % 13,1 0,10 26,2 % 0,1 0,00 0,1 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 667,5 5,19 75,4 % 218 1,69 24,6 % 0 0,00 0,0 %
biomedicíncký inženýr § 27 103,9 0,81 92,1 % 8,9 0,07 7,9 % 0 0,00 0,0 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 150,6 1,17 95,9 % 6,5 0,05 4,1 % 0 0,00 0,0 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0,00 0,0 % 3 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 209,4 1,63 81,7 % 44,3 0,34 17,3 % 2,5 0,02 1,0 %
laboratorní asistent § 30 43,7 0,34 53,2 % 38,5 0,30 46,8 % 0 0,00 0,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 7 0,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 1,8 0,01 60,6 % 1,2 0,01 39,4 % 0 0,00 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0,8 0,01 3,0 % 25,2 0,20 97,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0,2 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 5,1 0,04 2,8 % 86,9 0,68 47,0 % 93 0,72 50,3 %
ošetřovatel § 36 275,3 2,14 66,0 % 90,2 0,70 21,6 % 51,8 0,40 12,4 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 31,5 0,24 46,5 % 33 0,26 48,8 % 3,1 0,02 4,6 %
laboratorní pracovník § 38 10,9 0,08 32,9 % 22,2 0,17 67,1 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 6,9 0,05 2,0 % 331,6 2,58 98,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 158,2 1,23 53,3 % 138,8 1,08 46,7 % 0 0,00 0,0 %
autoptický laborant § 41 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
sanitář § 42 2 549,6 19,82 80,7 % 487,2 3,79 15,4 % 124,2 0,97 3,9 %
psycholog § 43 10,9 0,08 17,3 % 45,1 0,35 71,9 % 6,8 0,05 10,8 %
logoped § 43 7,4 0,06 32,0 % 15,8 0,12 68,0 % 0 0,00 0,0 %
oftalmoped § 43 0 0,00 0,0 % 7 0,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 252,1 1,96 95,5 % 11,8 0,09 4,5 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 19,5 0,15 89,2 % 2,4 0,02 10,8 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 9,6 0,07 89,3 % 1,2 0,01 10,7 % 0 0,00 0,0 %
sociální pracovník § 43 211,5 1,64 80,4 % 32 0,25 12,2 % 19,5 0,15 7,4 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 6,5 0,05 78,5 % 0,4 0,00 4,4 % 1,4 0,01 17,1 %
pracovní terapeut 38,7 0,30 97,4 % 1 0,01 2,6 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 46,5 0,36 77,1 % 10 0,08 16,6 % 3,8 0,03 6,3 %
vychovatelé 2,9 0,02 18,9 % 0 0,00 0,0 % 12,5 0,10 81,1 %
technicko-hospodářští pracovníci 4 056,6 31,53 69,5 % 1 581,8 12,29 27,1 % 200,3 1,56 3,4 %
dělníci a provozní pracovníci 1 655,7 12,87 60,0 % 968,7 7,53 35,1 % 137,2 1,07 5,0 %
celkem 27 930,6 217,10 57,3 % 19 238,9 149,54 39,5 % 1 588,2 12,34 3,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)