5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 30,3 0,59 1,7 % 810,6 15,67 44,6 % 976,9 18,89 53,7 %
zubní lékaři 0 0,00 0,0 % 276,9 5,35 96,6 % 9,8 0,19 3,4 %
farmaceuti 0 0,00 0,0 % 310,4 6,00 91,0 % 30,6 0,59 9,0 %
všeobecná sestra § 5 111,7 2,16 3,5 % 1 272,1 24,59 40,1 % 1 791,6 34,64 56,4 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 0 0,00 0,0 % 64,1 1,24 27,3 % 170,7 3,30 72,7 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 22,3 0,43 14,7 % 129,6 2,51 85,3 %
ergoterapeut § 7 6,4 0,12 34,0 % 2 0,04 10,5 % 10,5 0,20 55,5 %
radiologický asistent § 8 0 0,00 0,0 % 75,1 1,45 49,5 % 76,7 1,48 50,5 %
zdravotní laborant § 9 0 0,00 0,0 % 91,2 1,76 30,6 % 207,2 4,01 69,4 %
zdravotně sociální pracovník § 10 4 0,08 17,3 % 3 0,06 12,7 % 16,2 0,31 70,0 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 26,1 0,51 99,7 % 0,1 0,00 0,3 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 3 0,06 94,7 % 0,2 0,00 5,3 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 46 0,89 97,9 % 0 0,00 0,0 % 1 0,02 2,1 %
ortotik-protetik § 14 5,8 0,11 68,9 % 2,6 0,05 31,1 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 3 0,06 10,6 % 2 0,04 7,1 % 23,3 0,45 82,3 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 119,4 2,31 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 31,7 0,61 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 101 1,95 100,0 %
farmaceutický asistent § 19 0 0,00 0,0 % 164,7 3,18 87,4 % 23,8 0,46 12,6 %
biomedicíncký technik § 20 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1,4 0,03 100,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0,00 0,0 % 2 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 6,5 0,13 5,1 % 24,4 0,47 19,4 % 94,8 1,83 75,4 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 1,5 0,03 5,0 % 17,3 0,33 56,2 % 11,9 0,23 38,8 %
klinický logoped § 23 1,3 0,03 8,9 % 11,2 0,22 75,1 % 2,4 0,05 16,0 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 59,2 1,14 14,5 % 211,2 4,08 51,6 % 138,6 2,68 33,9 %
radiologický fyzik § 25 0 0,00 0,0 % 7,7 0,15 88,0 % 1 0,02 12,0 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 0 0,00 0,0 % 20,2 0,39 38,3 % 32,5 0,63 61,7 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1,3 0,02 100,0 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 21,8 0,42 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 12,4 0,24 10,8 % 17,3 0,33 15,0 % 85,1 1,65 74,1 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 4 0,08 57,2 % 3 0,06 42,8 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 3 0,06 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 10 0,19 9,1 % 100,2 1,94 90,9 %
ošetřovatel § 36 13,4 0,26 10,7 % 20 0,39 16,0 % 91,7 1,77 73,3 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 19,6 0,38 43,7 % 18,7 0,36 41,5 % 6,6 0,13 14,7 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 65,9 1,27 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 0,04 1,9 % 66,3 1,28 63,7 % 35,8 0,69 34,4 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 0,8 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 73,4 1,42 8,5 % 178,4 3,45 20,7 % 611,1 11,81 70,8 %
psycholog § 43 0,5 0,01 5,9 % 2,3 0,04 28,5 % 5,3 0,10 65,6 %
logoped § 43 3,6 0,07 34,1 % 4 0,08 37,8 % 3 0,06 28,2 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 13,4 0,26 57,9 % 9,7 0,19 42,1 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 1,2 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
sociální pracovník § 43 0 0,00 0,0 % 7,9 0,15 29,5 % 19 0,37 70,5 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0,9 0,02 100,0 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 1,6 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 8,4 0,16 100,0 %
vychovatelé 3,8 0,07 13,6 % 0,5 0,01 1,8 % 23,4 0,45 84,6 %
technicko-hospodářští pracovníci 92,3 1,78 10,6 % 328,5 6,35 37,8 % 447,9 8,66 51,6 %
dělníci a provozní pracovníci 152,1 2,94 12,1 % 379,2 7,33 30,2 % 723,3 13,98 57,7 %
celkem 670,7 12,97 5,9 % 4 697,0 90,81 41,2 % 6 028,2 116,54 52,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)