5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 774,2 12,23 29,8 % 1 754,3 27,71 67,4 % 72,9 1,15 2,8 %
zubní lékaři 31 0,49 6,7 % 429,5 6,78 93,3 % 0 0,00 0,0 %
farmaceuti 31,6 0,50 8,0 % 363,8 5,75 92,0 % 0 0,00 0,0 %
všeobecná sestra § 5 1 810,5 28,60 35,5 % 2 669,5 42,16 52,3 % 621,4 9,82 12,2 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 0 0,00 0,0 % 156,8 2,48 67,9 % 74 1,17 32,1 %
porodní asistentka § 6 73,2 1,16 30,1 % 169,8 2,68 69,9 % 0 0,00 0,0 %
ergoterapeut § 7 5,3 0,08 25,2 % 10 0,16 48,1 % 5,6 0,09 26,7 %
radiologický asistent § 8 103,5 1,64 45,6 % 122 1,93 53,7 % 1,6 0,03 0,7 %
zdravotní laborant § 9 172,4 2,72 41,0 % 242 3,82 57,5 % 6,5 0,10 1,5 %
zdravotně sociální pracovník § 10 17 0,27 35,7 % 21,6 0,34 45,4 % 9 0,14 18,9 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 35 0,55 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 6,6 0,10 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 3 0,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 19 0,30 35,5 % 24,2 0,38 45,3 % 10,3 0,16 19,2 %
zubní technik § 16 13,4 0,21 7,6 % 162,7 2,57 92,4 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 21,5 0,34 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 15 0,24 15,9 % 13,2 0,21 14,0 % 66,2 1,05 70,1 %
farmaceutický asistent § 19 31,4 0,50 11,9 % 232,6 3,67 88,1 % 0 0,00 0,0 %
biomedicíncký technik § 20 4,8 0,08 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 1 0,02 86,7 % 0,2 0,00 13,3 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 3 0,05 75,0 % 1 0,02 25,0 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 47,3 0,75 32,4 % 81,6 1,29 55,8 % 17,2 0,27 11,8 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 32,9 0,52 40,1 % 47 0,74 57,4 % 2 0,03 2,4 %
klinický logoped § 23 5,2 0,08 13,2 % 31,5 0,50 79,3 % 3 0,05 7,6 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 1,1 0,02 67,7 % 0,5 0,01 32,3 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 72,9 1,15 14,1 % 388,4 6,13 75,1 % 56,2 0,89 10,9 %
radiologický fyzik § 25 5,3 0,08 56,2 % 4,2 0,07 43,8 % 0 0,00 0,0 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 70,8 1,12 61,5 % 42,4 0,67 36,8 % 2 0,03 1,7 %
biomedicíncký inženýr § 27 9,6 0,15 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 97,5 1,54 48,0 % 105,8 1,67 52,0 % 0 0,00 0,0 %
laboratorní asistent § 30 4 0,06 15,1 % 22,5 0,36 84,9 % 0 0,00 0,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 2 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0,00 0,0 % 4,1 0,06 74,0 % 1,4 0,02 26,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 0,3 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 0,5 0,01 0,4 % 123,6 1,95 99,6 %
ošetřovatel § 36 85,8 1,35 29,8 % 124,2 1,96 43,1 % 77,8 1,23 27,0 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 11,1 0,18 15,4 % 60,7 0,96 84,6 % 0 0,00 0,0 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 2,9 0,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 93,1 1,47 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 57,4 0,91 34,7 % 105,9 1,67 64,1 % 2 0,03 1,2 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 2 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 515 8,13 47,2 % 504,1 7,96 46,2 % 72,8 1,15 6,7 %
psycholog § 43 4,4 0,07 20,8 % 14,6 0,23 69,7 % 2 0,03 9,5 %
logoped § 43 0 0,00 0,0 % 7,6 0,12 100,0 % 0 0,00 0,0 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 10,2 0,16 33,6 % 20,2 0,32 66,4 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0,2 0,00 1,5 % 11,8 0,19 98,5 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
sociální pracovník § 43 110,3 1,74 32,0 % 11,9 0,19 3,5 % 222,3 3,51 64,5 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 2 0,03 100,0 %
pracovní terapeut 7,9 0,13 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
vychovatelé 6,8 0,11 46,6 % 6,8 0,11 46,5 % 1 0,02 6,9 %
technicko-hospodářští pracovníci 482,6 7,62 37,0 % 671,3 10,60 51,4 % 151,5 2,39 11,6 %
dělníci a provozní pracovníci 466,4 7,37 20,8 % 1 267,3 20,02 56,6 % 506,3 8,00 22,6 %
celkem 5 210,9 82,30 30,0 % 10 075,0 159,13 57,9 % 2 111,2 33,35 12,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)