5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 639,7 5,30 14,3 % 2 569,8 21,28 57,3 % 1 276,7 10,57 28,5 %
zubní lékaři 16,5 0,14 2,1 % 769,3 6,37 97,4 % 4,1 0,03 0,5 %
farmaceuti 18,5 0,15 2,6 % 650,9 5,39 90,3 % 51,2 0,42 7,1 %
všeobecná sestra § 5 1 638,7 13,57 19,4 % 3 734,7 30,93 44,2 % 3 073,6 25,46 36,4 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 15,8 0,13 4,9 % 120,4 1,00 37,6 % 184,3 1,53 57,5 %
porodní asistentka § 6 59,9 0,50 14,6 % 170,6 1,41 41,5 % 180,2 1,49 43,9 %
ergoterapeut § 7 32,5 0,27 27,0 % 55,2 0,46 45,8 % 32,7 0,27 27,2 %
radiologický asistent § 8 70,6 0,58 18,7 % 165,1 1,37 43,8 % 141 1,17 37,4 %
zdravotní laborant § 9 231,1 1,91 28,3 % 341,7 2,83 41,8 % 243,7 2,02 29,9 %
zdravotně sociální pracovník § 10 14,7 0,12 25,2 % 10,9 0,09 18,7 % 32,7 0,27 56,1 %
optometrista § 11 1 0,01 2,2 % 44,4 0,37 97,4 % 0,2 0,00 0,4 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 6,3 0,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 126,8 1,05 94,7 % 5,3 0,04 3,9 % 1,9 0,02 1,4 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 28,3 0,23 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 18,6 0,15 21,6 % 27,3 0,23 31,6 % 40,4 0,33 46,8 %
zubní technik § 16 1 0,01 0,3 % 313,8 2,60 99,7 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 60,9 0,50 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 8,1 0,07 4,5 % 23,8 0,20 13,3 % 146,7 1,21 82,1 %
farmaceutický asistent § 19 14,8 0,12 2,9 % 456,3 3,78 89,6 % 38,3 0,32 7,5 %
biomedicíncký technik § 20 6 0,05 26,0 % 9,2 0,08 39,7 % 7,9 0,07 34,4 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0,9 0,01 45,6 % 0,8 0,01 36,3 % 0,4 0,00 18,1 %
adiktolog § 21a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
praktická sestra § 21b 41,5 0,34 10,4 % 183,9 1,52 46,0 % 174 1,44 43,6 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 30,3 0,25 30,0 % 64,9 0,54 64,2 % 5,8 0,05 5,8 %
klinický logoped § 23 4,1 0,03 6,8 % 52 0,43 85,9 % 4,4 0,04 7,3 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 2 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 112,4 0,93 11,2 % 701,7 5,81 69,9 % 189,4 1,57 18,9 %
radiologický fyzik § 25 5,6 0,05 37,7 % 7,4 0,06 50,0 % 1,8 0,02 12,3 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 138,1 1,14 44,5 % 135 1,12 43,6 % 36,9 0,31 11,9 %
biomedicíncký inženýr § 27 10,2 0,08 48,4 % 3 0,02 14,2 % 7,9 0,07 37,4 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 78,3 0,65 81,6 % 17,1 0,14 17,9 % 0,5 0,00 0,5 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 49,2 0,41 19,5 % 63,3 0,52 25,1 % 140 1,16 55,4 %
laboratorní asistent § 30 6 0,05 22,9 % 15,4 0,13 58,8 % 4,8 0,04 18,4 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 8,3 0,07 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 1 0,01 16,0 % 1,2 0,01 18,6 % 4,1 0,03 65,4 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 0,5 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 5 0,04 1,9 % 254,7 2,11 98,1 %
ošetřovatel § 36 182,1 1,51 12,2 % 452,8 3,75 30,4 % 855,3 7,08 57,4 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 19,2 0,16 12,3 % 117,6 0,97 75,5 % 19 0,16 12,2 %
laboratorní pracovník § 38 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 5 0,04 1,0 % 479,4 3,97 98,9 % 0,5 0,00 0,1 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 17,5 0,15 5,2 % 166,2 1,38 49,7 % 151 1,25 45,1 %
autoptický laborant § 41 3,9 0,03 49,6 % 0 0,00 0,0 % 4 0,03 50,4 %
sanitář § 42 562,7 4,66 33,0 % 384,9 3,19 22,6 % 755,5 6,26 44,4 %
psycholog § 43 6,4 0,05 15,4 % 28,2 0,23 68,0 % 6,9 0,06 16,5 %
logoped § 43 2,1 0,02 10,9 % 12,8 0,11 68,1 % 3,9 0,03 21,0 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 45 0,37 78,4 % 1 0,01 1,7 % 11,4 0,09 19,9 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 1,6 0,01 18,9 % 3,2 0,03 38,1 % 3,6 0,03 43,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 4,8 0,04 32,8 % 0,1 0,00 1,0 % 9,6 0,08 66,2 %
sociální pracovník § 43 11,6 0,10 24,3 % 23,6 0,20 49,3 % 12,6 0,10 26,4 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0,00 0,0 % 15,2 0,13 97,9 % 0,3 0,00 2,1 %
pracovní terapeut 1,8 0,02 63,4 % 1,1 0,01 36,6 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 1 0,01 19,5 % 4,2 0,03 80,5 %
vychovatelé 0 0,00 0,0 % 3,2 0,03 30,3 % 7,3 0,06 69,7 %
technicko-hospodářští pracovníci 482,5 4,00 23,2 % 891 7,38 42,8 % 707,1 5,86 34,0 %
dělníci a provozní pracovníci 485,8 4,02 17,6 % 1 288,8 10,67 46,8 % 980,1 8,12 35,6 %
celkem 5 223,9 43,26 17,6 % 14 696,0 121,71 49,4 % 9 812,8 81,27 33,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)