5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 6,1 0,14 0,4 % 601,2 13,63 42,0 % 822,7 18,66 57,5 %
zubní lékaři 1,5 0,03 0,6 % 260,6 5,91 97,4 % 5,5 0,13 2,1 %
farmaceuti 0 0,00 0,0 % 210,1 4,76 88,0 % 28,6 0,65 12,0 %
všeobecná sestra § 5 11,9 0,27 0,5 % 836,2 18,96 33,7 % 1 633,2 37,04 65,8 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 0 0,00 0,0 % 40,9 0,93 39,9 % 61,5 1,40 60,1 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 24,6 0,56 22,1 % 86,9 1,97 77,9 %
ergoterapeut § 7 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 19,7 0,45 100,0 %
radiologický asistent § 8 0 0,00 0,0 % 26,2 0,59 22,8 % 88,7 2,01 77,2 %
zdravotní laborant § 9 0 0,00 0,0 % 31,1 0,71 16,4 % 158,9 3,60 83,6 %
zdravotně sociální pracovník § 10 0 0,00 0,0 % 3 0,07 22,7 % 10,2 0,23 77,3 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 17,5 0,40 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 1 0,02 50,0 % 1 0,02 50,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 68 1,54 98,8 % 0 0,00 0,0 % 0,8 0,02 1,2 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 8,9 0,20 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 0 0,00 0,0 % 4 0,09 17,5 % 18,9 0,43 82,5 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 100,5 2,28 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 59,4 1,35 99,2 % 0,5 0,01 0,8 %
zdravotnický záchranář § 18 0 0,00 0,0 % 10,5 0,24 6,6 % 149,3 3,39 93,4 %
farmaceutický asistent § 19 0 0,00 0,0 % 143,8 3,26 81,3 % 33,2 0,75 18,7 %
biomedicíncký technik § 20 0 0,00 0,0 % 0,6 0,01 29,9 % 1,4 0,03 70,1 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
adiktolog § 21a 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 0 0,00 0,0 % 30,9 0,70 19,6 % 127,3 2,89 80,4 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 0 0,00 0,0 % 18,6 0,42 74,6 % 6,3 0,14 25,4 %
klinický logoped § 23 0 0,00 0,0 % 5,1 0,12 71,1 % 2,1 0,05 28,9 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 0 0,00 0,0 % 158,1 3,59 59,6 % 107,2 2,43 40,4 %
radiologický fyzik § 25 0 0,00 0,0 % 1,2 0,03 22,4 % 4 0,09 77,6 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 0 0,00 0,0 % 5,5 0,13 26,9 % 15 0,34 73,1 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0,00 0,0 % 2 0,05 8,1 % 22,7 0,51 91,9 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0,00 0,0 % 0,8 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0,00 0,0 % 0,3 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 0 0,00 0,0 % 6,4 0,14 58,9 % 4,5 0,10 41,1 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 3 0,07 52,0 % 2,8 0,06 48,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 3 0,07 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0,1 0,00 100,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 2,5 0,06 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 39 0,88 20,3 % 152,8 3,47 79,7 %
ošetřovatel § 36 0 0,00 0,0 % 8,8 0,20 5,4 % 155,1 3,52 94,6 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 0 0,00 0,0 % 5,8 0,13 74,5 % 2 0,05 25,5 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 8 0,18 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 55,7 1,26 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 0 0,00 0,0 % 56,9 1,29 57,6 % 41,8 0,95 42,4 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 1 0,02 31,4 % 2,2 0,05 68,6 %
sanitář § 42 0 0,00 0,0 % 150,5 3,41 23,4 % 491,5 11,15 76,6 %
psycholog § 43 0 0,00 0,0 % 3,6 0,08 94,8 % 0,2 0,00 5,2 %
logoped § 43 0 0,00 0,0 % 1,9 0,04 28,8 % 4,7 0,11 71,2 %
oftalmoped § 43 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 3,6 0,08 100,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 2,5 0,06 100,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 2 0,05 100,0 %
sociální pracovník § 43 0 0,00 0,0 % 1 0,02 7,3 % 12,8 0,29 92,7 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 %
pracovní terapeut 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
vychovatelé 0 0,00 0,0 % 0,3 0,01 23,5 % 1 0,02 76,5 %
technicko-hospodářští pracovníci 14,4 0,33 2,9 % 142,9 3,24 28,8 % 338,2 7,67 68,3 %
dělníci a provozní pracovníci 1,5 0,03 0,2 % 236,3 5,36 31,9 % 503,5 11,42 67,9 %
celkem 104,4 2,37 1,2 % 3 330,2 75,53 38,9 % 5 128,0 116,30 59,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)