5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 18 0,61 1,5 % 887,9 29,98 74,3 % 288,9 9,76 24,2 %
zubní lékaři 2 0,07 1,1 % 182,4 6,16 98,9 % 0 0,00 0,0 %
farmaceuti 0 0,00 0,0 % 157,5 5,32 96,9 % 5,1 0,17 3,1 %
všeobecná sestra § 5 71,5 2,41 3,1 % 1 515,3 51,18 66,3 % 699,1 23,61 30,6 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 0 0,00 0,0 % 57,2 1,93 66,7 % 28,5 0,96 33,3 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 39,5 1,33 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ergoterapeut § 7 1 0,03 3,8 % 23,6 0,80 88,7 % 2 0,07 7,5 %
radiologický asistent § 8 0 0,00 0,0 % 44 1,49 67,1 % 21,6 0,73 32,9 %
zdravotní laborant § 9 0,2 0,01 0,2 % 88,2 2,98 65,9 % 45,5 1,54 33,9 %
zdravotně sociální pracovník § 10 0 0,00 0,0 % 3,5 0,12 12,6 % 24,5 0,83 87,4 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 11,6 0,39 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 3 0,10 100,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1 0,03 100,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 1 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 4 0,14 11,0 % 23,4 0,79 64,4 % 8,9 0,30 24,6 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 83,9 2,83 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 28,5 0,96 98,9 % 0,3 0,01 1,1 %
zdravotnický záchranář § 18 0 0,00 0,0 % 8,8 0,30 17,0 % 42,9 1,45 83,0 %
farmaceutický asistent § 19 0 0,00 0,0 % 124,4 4,20 95,0 % 6,6 0,22 5,0 %
biomedicíncký technik § 20 0 0,00 0,0 % 2 0,07 100,0 % 0 0,00 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0,00 0,0 % 1 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 0 0,00 0,0 % 0,6 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 0 0,00 0,0 % 106,2 3,59 96,4 % 4 0,14 3,6 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 0 0,00 0,0 % 9 0,30 90,0 % 1 0,03 10,0 %
klinický logoped § 23 0 0,00 0,0 % 7,9 0,27 94,6 % 0,5 0,02 5,4 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 14,6 0,49 4,0 % 329 11,11 89,3 % 24,8 0,84 6,7 %
radiologický fyzik § 25 0 0,00 0,0 % 0,2 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 0 0,00 0,0 % 22,2 0,75 68,7 % 10,1 0,34 31,3 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0,00 0,0 % 0,2 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 0 0,00 0,0 % 14,3 0,48 100,0 % 0 0,00 0,0 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 15,6 0,53 67,2 % 7,6 0,26 32,8 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční asistent § 32 1 0,03 43,9 % 1 0,03 41,7 % 0,3 0,01 14,5 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 3,1 0,10 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 92,6 3,13 100,0 %
ošetřovatel § 36 2,7 0,09 1,2 % 166,2 5,61 72,4 % 60,7 2,05 26,4 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 17,9 0,60 3,1 % 551,1 18,61 96,5 % 2 0,07 0,4 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 1 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 48,4 1,63 99,8 % 0,1 0,00 0,2 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 0 0,00 0,0 % 34 1,15 100,0 % 0 0,00 0,0 %
autoptický laborant § 41 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
sanitář § 42 13,2 0,45 1,6 % 528,7 17,85 65,7 % 262,7 8,87 32,6 %
psycholog § 43 2,4 0,08 19,7 % 7,8 0,26 63,9 % 2 0,07 16,4 %
logoped § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1,1 0,04 100,0 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 0,9 0,03 15,4 % 5 0,17 84,6 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
sociální pracovník § 43 50,5 1,70 66,0 % 14,9 0,50 19,5 % 11 0,37 14,4 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1 0,03 100,0 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 2 0,07 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0,2 0,01 100,0 %
vychovatelé 4 0,13 16,6 % 0 0,00 0,0 % 20 0,68 83,4 %
technicko-hospodářští pracovníci 63,6 2,15 6,1 % 698,9 23,60 66,8 % 284,5 9,61 27,2 %
dělníci a provozní pracovníci 185,6 6,27 7,0 % 2 114,3 71,40 80,1 % 341,2 11,52 12,9 %
celkem 453,1 15,30 4,2 % 7 965,2 269,00 74,3 % 2 305,2 77,85 21,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)