5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 1 793,9 15,20 34,1 % 2 083,4 17,65 39,6 % 1 387,4 11,75 26,4 %
zubní lékaři 34,1 0,29 3,7 % 879,7 7,45 95,4 % 8,7 0,07 0,9 %
farmaceuti 92,3 0,78 10,1 % 767,7 6,50 83,9 % 55,3 0,47 6,0 %
všeobecná sestra § 5 3 227,3 27,34 37,7 % 2 572,6 21,79 30,0 % 2 763,7 23,41 32,3 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 534 4,52 60,5 % 141,8 1,20 16,1 % 206,9 1,75 23,4 %
porodní asistentka § 6 125,5 1,06 31,3 % 88 0,75 21,9 % 187,8 1,59 46,8 %
ergoterapeut § 7 12,6 0,11 45,8 % 3,8 0,03 13,9 % 11,1 0,09 40,3 %
radiologický asistent § 8 207,2 1,76 48,5 % 66,1 0,56 15,5 % 153,8 1,30 36,0 %
zdravotní laborant § 9 420,1 3,56 44,3 % 257,6 2,18 27,2 % 270,8 2,29 28,6 %
zdravotně sociální pracovník § 10 26,4 0,22 51,7 % 10 0,08 19,6 % 14,7 0,12 28,7 %
optometrista § 11 0,9 0,01 1,0 % 87,3 0,74 97,9 % 1 0,01 1,1 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 6,5 0,06 91,9 % 0,6 0,00 8,1 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 103,8 0,88 97,5 % 2 0,02 1,9 % 0,7 0,01 0,6 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 15,9 0,13 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 51,8 0,44 54,0 % 5 0,04 5,2 % 39 0,33 40,7 %
zubní technik § 16 13,2 0,11 3,7 % 344,4 2,92 96,3 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 125,2 1,06 99,3 % 0,9 0,01 0,7 %
zdravotnický záchranář § 18 38,1 0,32 18,2 % 7,9 0,07 3,8 % 163,8 1,39 78,1 %
farmaceutický asistent § 19 108,1 0,92 18,8 % 414,3 3,51 72,1 % 52,1 0,44 9,1 %
biomedicíncký technik § 20 7,5 0,06 37,5 % 11,5 0,10 57,5 % 1 0,01 5,0 %
biotechnický asistent § 20a 0,2 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
radiologický technik § 21 1,1 0,01 9,8 % 7,1 0,06 60,6 % 3,5 0,03 29,6 %
adiktolog § 21a 0 0,00 0,0 % 0,5 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 217,9 1,85 60,8 % 49,3 0,42 13,7 % 91,5 0,77 25,5 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 43,8 0,37 38,8 % 54,8 0,46 48,5 % 14,3 0,12 12,7 %
klinický logoped § 23 6,5 0,05 10,8 % 42,8 0,36 71,4 % 10,7 0,09 17,8 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 2 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 154,5 1,31 21,1 % 314,7 2,67 43,1 % 261,5 2,21 35,8 %
radiologický fyzik § 25 12,1 0,10 60,8 % 3 0,03 15,1 % 4,8 0,04 24,1 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 129,2 1,09 47,4 % 105,2 0,89 38,6 % 38,1 0,32 14,0 %
biomedicíncký inženýr § 27 30,5 0,26 77,5 % 3,5 0,03 8,9 % 5,4 0,05 13,6 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 86,7 0,73 95,5 % 1 0,01 1,1 % 3 0,03 3,4 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 22,6 0,19 24,8 % 5 0,04 5,5 % 63,7 0,54 69,8 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 51,4 0,44 93,4 % 3,6 0,03 6,6 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 4,1 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 1,1 0,01 92,2 % 0 0,00 0,0 % 0,1 0,00 7,8 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 7 0,06 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0,00 0,0 % 1 0,01 0,5 % 193,2 1,64 99,5 %
ošetřovatel § 36 87,4 0,74 40,1 % 33,8 0,29 15,5 % 96,6 0,82 44,4 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 3,9 0,03 5,9 % 20,6 0,17 31,5 % 41 0,35 62,6 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 1 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 4 0,03 1,4 % 279,3 2,37 98,4 % 0,6 0,00 0,2 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 31,1 0,26 11,4 % 186,3 1,58 68,1 % 56,1 0,48 20,5 %
autoptický laborant § 41 3 0,03 75,0 % 1 0,01 25,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 1 101,3 9,33 50,3 % 261,7 2,22 12,0 % 826,1 7,00 37,7 %
psycholog § 43 40 0,34 66,9 % 17,9 0,15 29,9 % 1,9 0,02 3,2 %
logoped § 43 1,2 0,01 4,2 % 19,6 0,17 70,9 % 6,9 0,06 24,9 %
oftalmoped § 43 0 0,00 0,0 % 1 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 3,1 0,03 11,0 % 22,8 0,19 81,7 % 2 0,02 7,3 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 1 0,01 50,8 % 1 0,01 49,2 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 4 0,03 38,8 % 1 0,01 9,7 % 5,3 0,04 51,5 %
sociální pracovník § 43 3 0,03 16,6 % 9,7 0,08 53,6 % 5,4 0,05 29,9 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0,4 0,00 26,1 % 1,1 0,01 73,9 % 0 0,00 0,0 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 0,2 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 25,3 0,21 96,2 % 1 0,01 3,8 % 0 0,00 0,0 %
vychovatelé 0 0,00 0,0 % 2,2 0,02 27,3 % 6 0,05 72,7 %
technicko-hospodářští pracovníci 1 430,2 12,12 51,1 % 731,8 6,20 26,2 % 634,7 5,38 22,7 %
dělníci a provozní pracovníci 841,4 7,13 35,9 % 479,3 4,06 20,5 % 1 020,6 8,65 43,6 %
celkem 11 082,2 93,88 36,4 % 10 615,4 89,92 34,9 % 8 716,9 73,84 28,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)