5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 24,2 0,38 1,1 % 947 14,82 41,9 % 1 291,1 20,20 57,1 %
zubní lékaři 1 0,02 0,2 % 398,7 6,24 99,5 % 1,1 0,02 0,3 %
farmaceuti 0 0,00 0,0 % 280,1 4,38 82,4 % 59,7 0,93 17,6 %
všeobecná sestra § 5 75,6 1,18 1,8 % 1 444,5 22,60 34,3 % 2 692,9 42,13 63,9 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 9,3 0,15 3,3 % 70,1 1,10 24,5 % 206,4 3,23 72,2 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 34,5 0,54 16,8 % 171 2,68 83,2 %
ergoterapeut § 7 0 0,00 0,0 % 3 0,05 23,6 % 9,7 0,15 76,4 %
radiologický asistent § 8 0,4 0,01 0,2 % 40,9 0,64 23,7 % 131,2 2,05 76,1 %
zdravotní laborant § 9 0 0,00 0,0 % 96,9 1,52 27,8 % 252,2 3,95 72,2 %
zdravotně sociální pracovník § 10 0 0,00 0,0 % 7,3 0,11 9,6 % 68,1 1,06 90,4 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 43 0,67 97,7 % 1 0,02 2,3 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0,00 0,0 % 1 0,02 25,0 % 3 0,05 75,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 1 0,02 2,6 % 2,5 0,04 6,7 % 34,2 0,54 90,7 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 241,3 3,78 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 40,1 0,63 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 1 0,02 0,3 % 5,7 0,09 1,7 % 323,4 5,06 98,0 %
farmaceutický asistent § 19 0 0,00 0,0 % 178,2 2,79 80,7 % 42,7 0,67 19,3 %
biomedicíncký technik § 20 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
adiktolog § 21a 0 0,00 0,0 % 8,2 0,13 89,1 % 1 0,02 10,9 %
praktická sestra § 21b 5,5 0,09 3,1 % 33,6 0,53 18,5 % 142,3 2,23 78,4 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 9,8 0,15 27,2 % 18,9 0,30 52,5 % 7,3 0,11 20,3 %
klinický logoped § 23 0 0,00 0,0 % 25,2 0,39 83,8 % 4,9 0,08 16,2 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 2,9 0,05 0,6 % 259,5 4,06 55,3 % 206,7 3,23 44,1 %
radiologický fyzik § 25 0,2 0,00 4,1 % 0,1 0,00 2,0 % 4,6 0,07 93,9 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 0 0,00 0,0 % 28,7 0,45 53,4 % 25,1 0,39 46,6 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0,00 0,0 % 1,8 0,03 29,1 % 4,3 0,07 70,9 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0,00 0,0 % 4 0,06 77,4 % 1,2 0,02 22,6 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 0 0,00 0,0 % 3,4 0,05 6,7 % 47,4 0,74 93,3 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 2 0,03 15,2 % 11,2 0,17 84,8 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 21,4 0,34 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 6 0,09 3,4 % 13 0,20 7,3 % 158,3 2,48 89,3 %
ošetřovatel § 36 0 0,00 0,0 % 60,6 0,95 22,5 % 209,2 3,27 77,5 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 0 0,00 0,0 % 26,1 0,41 45,6 % 31,1 0,49 54,4 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0,4 0,01 100,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 65,9 1,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 4 0,06 2,7 % 73,8 1,15 48,9 % 73 1,14 48,4 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 4 0,06 100,0 %
sanitář § 42 21,3 0,33 2,2 % 137,5 2,15 14,0 % 822 12,86 83,8 %
psycholog § 43 1,8 0,03 12,0 % 5,3 0,08 36,6 % 7,5 0,12 51,4 %
logoped § 43 0 0,00 0,0 % 2,2 0,03 68,3 % 1 0,02 31,7 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 2 0,03 8,2 % 22,3 0,35 91,8 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 2 0,03 100,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 17,5 0,27 100,0 %
sociální pracovník § 43 108 1,69 57,2 % 10,2 0,16 5,4 % 70,5 1,10 37,4 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 0,9 0,01 2,0 % 42,5 0,67 98,0 %
dentista 0 0,00 0,0 % 2 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0,2 0,00 100,0 %
vychovatelé 16,4 0,26 94,2 % 0 0,00 0,0 % 1 0,02 5,8 %
technicko-hospodářští pracovníci 25,6 0,40 2,8 % 270,6 4,23 29,8 % 611,6 9,57 67,4 %
dělníci a provozní pracovníci 38,4 0,60 2,2 % 478,7 7,49 27,4 % 1 228,9 19,23 70,4 %
celkem 352,3 5,51 2,4 % 5 394,2 84,39 36,5 % 9 046,5 141,53 61,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)