5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 659,9 11,98 31,1 % 870,3 15,80 41,0 % 593,4 10,77 27,9 %
zubní lékaři 17 0,31 4,2 % 386,8 7,02 95,8 % 0 0,00 0,0 %
farmaceuti 45,1 0,82 10,2 % 387,7 7,04 87,7 % 9,5 0,17 2,2 %
všeobecná sestra § 5 1 426,8 25,90 33,0 % 1 370,2 24,87 31,7 % 1 526,4 27,71 35,3 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 168,8 3,06 48,8 % 82,9 1,50 24,0 % 94,2 1,71 27,2 %
porodní asistentka § 6 59,8 1,09 32,2 % 45,9 0,83 24,8 % 79,8 1,45 43,0 %
ergoterapeut § 7 10 0,18 45,1 % 7,5 0,14 33,8 % 4,7 0,09 21,1 %
radiologický asistent § 8 88,7 1,61 44,3 % 51,9 0,94 25,9 % 59,7 1,08 29,8 %
zdravotní laborant § 9 183,7 3,33 47,0 % 38,8 0,70 9,9 % 168,3 3,06 43,1 %
zdravotně sociální pracovník § 10 11,5 0,21 19,4 % 2,6 0,05 4,4 % 45,3 0,82 76,3 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 31,2 0,57 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 2,5 0,05 100,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 48,1 0,87 99,6 % 0,2 0,00 0,4 % 0 0,00 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční terapeut § 15 13,7 0,25 42,7 % 3,2 0,06 10,1 % 15,1 0,27 47,2 %
zubní technik § 16 8,1 0,15 5,0 % 154,5 2,80 95,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 2,2 0,04 5,0 % 41 0,74 95,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 13,6 0,25 4,7 % 9,3 0,17 3,2 % 263,7 4,79 92,0 %
farmaceutický asistent § 19 30,4 0,55 13,9 % 183 3,32 83,9 % 4,8 0,09 2,2 %
biomedicíncký technik § 20 5,5 0,10 84,6 % 0 0,00 0,0 % 1 0,02 15,4 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
adiktolog § 21a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
praktická sestra § 21b 62,2 1,13 53,3 % 13,8 0,25 11,8 % 40,8 0,74 34,9 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 10,5 0,19 35,5 % 10,9 0,20 37,1 % 8,1 0,15 27,4 %
klinický logoped § 23 2,2 0,04 11,5 % 15,5 0,28 80,9 % 1,5 0,03 7,6 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 96,2 1,75 20,0 % 265,6 4,82 55,3 % 118,6 2,15 24,7 %
radiologický fyzik § 25 5,9 0,11 73,6 % 1,1 0,02 13,9 % 1 0,02 12,5 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 67,3 1,22 67,0 % 7 0,13 7,0 % 26,2 0,48 26,0 %
biomedicíncký inženýr § 27 5,4 0,10 72,9 % 0,8 0,01 10,9 % 1,2 0,02 16,3 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 33,7 0,61 98,5 % 0 0,00 0,0 % 0,5 0,01 1,5 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 0 0,00 0,0 % 3,3 0,06 5,8 % 54 0,98 94,2 %
laboratorní asistent § 30 2,3 0,04 11,4 % 15,7 0,28 76,2 % 2,6 0,05 12,4 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 46 0,84 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 0,8 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 4 0,07 5,3 % 19 0,34 25,2 % 52,3 0,95 69,5 %
ošetřovatel § 36 12,2 0,22 5,2 % 99,4 1,80 42,2 % 123,7 2,25 52,6 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 13,8 0,25 29,2 % 33,4 0,61 70,8 % 0 0,00 0,0 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 7,2 0,13 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 4,7 0,09 4,5 % 100,9 1,83 95,5 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 35,5 0,64 26,2 % 78,5 1,43 58,0 % 21,4 0,39 15,8 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 %
sanitář § 42 518,4 9,41 46,0 % 164,9 2,99 14,6 % 443,1 8,04 39,3 %
psycholog § 43 0 0,00 0,0 % 7,5 0,14 100,0 % 0 0,00 0,0 %
logoped § 43 4,3 0,08 28,2 % 6 0,11 39,3 % 5 0,09 32,5 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 7,7 0,14 28,2 % 16,9 0,31 61,9 % 2,7 0,05 9,8 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 1,2 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 2,1 0,04 64,7 % 0,2 0,00 4,6 % 1 0,02 30,7 %
sociální pracovník § 43 5,2 0,09 8,9 % 10,1 0,18 17,6 % 42,3 0,77 73,5 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
pracovní terapeut 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 0,4 0,01 49,6 % 0,4 0,01 50,4 %
vychovatelé 6,5 0,12 68,3 % 1 0,02 10,5 % 2 0,04 21,2 %
technicko-hospodářští pracovníci 585,8 10,64 45,7 % 341,2 6,19 26,6 % 355,7 6,46 27,7 %
dělníci a provozní pracovníci 859,5 15,60 39,3 % 440,9 8,00 20,2 % 885 16,07 40,5 %
celkem 5 138,1 93,28 33,0 % 5 378,7 97,64 34,5 % 5 056,0 91,79 32,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)