5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 9 484,9 8,98 22,8 % 20 729,2 19,62 49,8 % 11 392,1 10,78 27,4 %
zubní lékaři 212,1 0,20 2,8 % 7 227,7 6,84 96,4 % 55,7 0,05 0,7 %
farmaceuti 435,4 0,41 6,9 % 5 445,6 5,15 86,4 % 419,8 0,40 6,7 %
všeobecná sestra § 5 21 347,8 20,21 26,4 % 31 856,2 30,15 39,4 % 27 560,0 26,09 34,1 %
z toho dětská sestra 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
porodní asistentka § 6 765,5 0,72 21,5 % 1 254,6 1,19 35,3 % 1 535,9 1,45 43,2 %
ergoterapeut § 7 140,4 0,13 29,1 % 176,1 0,17 36,5 % 165,5 0,16 34,3 %
radiologický asistent § 8 1 002,0 0,95 30,7 % 1 091,7 1,03 33,4 % 1 174,5 1,11 35,9 %
zdravotní laborant § 9 2 272,7 2,15 35,1 % 1 969,6 1,86 30,4 % 2 229,2 2,11 34,4 %
zdravotně sociální pracovník § 10 220,3 0,21 42,2 % 83,3 0,08 15,9 % 218,6 0,21 41,9 %
optometrista § 11 1,1 0,00 0,2 % 455,7 0,43 99,0 % 3,4 0,00 0,7 %
ortoptista § 12 2,9 0,00 5,2 % 45 0,04 80,7 % 7,8 0,01 14,1 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 579,8 0,55 93,9 % 27,9 0,03 4,5 % 10,1 0,01 1,6 %
ortotik-protetik § 14 5,4 0,01 3,9 % 132,6 0,13 96,0 % 0,1 0,00 0,1 %
nutriční terapeut § 15 267,4 0,25 37,6 % 141,3 0,13 19,9 % 302,8 0,29 42,6 %
zubní technik § 16 68,3 0,06 2,5 % 2 675,9 2,53 97,4 % 3 0,00 0,1 %
dentální hygienistka § 17 4,8 0,00 0,5 % 925 0,88 99,1 % 3,7 0,00 0,4 %
zdravotnický záchranář § 18 335 0,32 10,9 % 175,7 0,17 5,7 % 2 548,7 2,41 83,3 %
farmaceutický asistent § 19 428,8 0,41 9,4 % 3 674,5 3,48 80,8 % 443 0,42 9,7 %
biomedicíncký technik § 20 53,9 0,05 60,0 % 18,9 0,02 21,0 % 17 0,02 18,9 %
biotechnický asistent § 20a 0,3 0,00 3,0 % 4,9 0,00 55,8 % 3,6 0,00 41,2 %
radiologický technik § 21 13,5 0,01 22,8 % 20,6 0,02 34,7 % 25,2 0,02 42,5 %
adiktolog § 21a 15,9 0,02 51,6 % 13,8 0,01 44,9 % 1,1 0,00 3,5 %
psycholog a klinický psycholog § 22 356,8 0,34 36,6 % 514,5 0,49 52,8 % 103,2 0,10 10,6 %
klinický logoped § 23 41 0,04 10,5 % 306,7 0,29 78,9 % 41,1 0,04 10,6 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 9,5 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut § 24 1 118,3 1,06 14,5 % 4 775,6 4,52 61,9 % 1 825,6 1,73 23,6 %
radiologický fyzik § 25 73,5 0,07 47,9 % 47,1 0,04 30,7 % 32,7 0,03 21,3 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 1 214,8 1,15 59,1 % 551,7 0,52 26,8 % 289,3 0,27 14,1 %
biomedicíncký inženýr § 27 164,2 0,16 63,0 % 23,8 0,02 9,1 % 72,8 0,07 27,9 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 376,3 0,36 93,5 % 18,9 0,02 4,7 % 7,2 0,01 1,8 %
zdravotnický asistent § 29 1 303,4 1,23 30,4 % 1 377,5 1,30 32,2 % 1 602,0 1,52 37,4 %
laboratorní asistent § 30 54,6 0,05 22,2 % 138,8 0,13 56,5 % 52,2 0,05 21,3 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 112,7 0,11 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 5,7 0,01 18,8 % 14,9 0,01 49,2 % 9,7 0,01 31,9 %
asistent zubního technika § 33 0,8 0,00 0,6 % 117 0,11 99,4 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 1,7 0,00 45,9 % 2 0,00 54,1 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 24,2 0,02 1,0 % 244,8 0,23 9,9 % 2 197,2 2,08 89,1 %
ošetřovatel § 36 913,4 0,86 20,5 % 1 405,3 1,33 31,6 % 2 134,7 2,02 47,9 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 133,5 0,13 9,7 % 1 128,5 1,07 82,0 % 113,6 0,11 8,3 %
laboratorní pracovník § 38 27,9 0,03 12,9 % 170,4 0,16 78,7 % 18,1 0,02 8,3 %
zubní instrumentářka § 39 18,6 0,02 1,0 % 1 860,0 1,76 98,9 % 1,3 0,00 0,1 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 347,8 0,33 15,0 % 1 231,7 1,17 53,0 % 746,6 0,71 32,1 %
autoptický laborant § 41 11,4 0,01 36,3 % 5 0,00 15,9 % 15,1 0,01 47,8 %
sanitář § 42 6 447,1 6,10 34,9 % 4 321,8 4,09 23,4 % 7 692,5 7,28 41,7 %
psycholog 104,8 0,10 37,8 % 126,6 0,12 45,7 % 45,6 0,04 16,5 %
logoped 21 0,02 13,2 % 112,1 0,11 70,2 % 26,6 0,03 16,7 %
oftalmoped 0 0,00 0,0 % 9,1 0,01 80,6 % 2,2 0,00 19,4 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 28 0,03 30,5 % 18,1 0,02 19,7 % 45,8 0,04 49,9 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 470,4 0,45 69,1 % 106,4 0,10 15,6 % 103,9 0,10 15,3 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 28,9 0,03 41,2 % 1,8 0,00 2,6 % 39,5 0,04 56,3 %
sociální pracovník 822,4 0,78 59,9 % 184,1 0,17 13,4 % 365,7 0,35 26,7 %
ostatní jop a dentisté 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
arteterapeut 5,7 0,01 35,0 % 6,2 0,01 38,1 % 4,4 0,00 26,9 %
pracovní terapeut 30,7 0,03 52,4 % 7 0,01 11,9 % 20,9 0,02 35,7 %
dentista 0 0,00 0,0 % 7,8 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 166,7 0,16 79,2 % 15,1 0,01 7,2 % 28,6 0,03 13,6 %
vychovatelé 23,9 0,02 15,0 % 25,4 0,02 16,0 % 110 0,10 69,0 %
technicko-hospodářští pracovníci 7 990,4 7,56 38,5 % 7 093,1 6,71 34,1 % 5 687,7 5,38 27,4 %
dělníci a provozní pracovníci 5 866,6 5,55 22,8 % 10 218,7 9,67 39,6 % 9 686,9 9,17 37,6 %
celkem 65 852,6 62,33 25,2 % 114 455,4 108,33 43,8 % 81 243,6 76,90 31,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)