5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Typ péče
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 9 270,7 8,79 22,5 % 20 924,2 19,85 50,7 % 11 094,8 10,52 26,9 %
zubní lékaři 243 0,23 3,2 % 7 262,9 6,89 95,9 % 71,1 0,07 0,9 %
farmaceuti 408,1 0,39 6,3 % 5 738,6 5,44 88,0 % 374,3 0,35 5,7 %
všeobecná sestra § 5 21 161,4 20,07 26,8 % 31 629,7 30,00 40,1 % 26 024,3 24,68 33,0 %
z toho dětská sestra 1 438,9 1,36 26,1 % 1 886,1 1,79 34,2 % 2 183,2 2,07 39,6 %
porodní asistentka § 6 911,5 0,86 23,5 % 1 343,4 1,27 34,7 % 1 617,6 1,53 41,8 %
ergoterapeut § 7 146,5 0,14 33,1 % 180,1 0,17 40,7 % 115,7 0,11 26,2 %
radiologický asistent § 8 992,3 0,94 31,0 % 1 041,1 0,99 32,5 % 1 166,5 1,11 36,5 %
zdravotní laborant § 9 2 308,9 2,19 34,5 % 2 166,6 2,06 32,4 % 2 220 2,11 33,2 %
zdravotně sociální pracovník § 10 223,9 0,21 46,0 % 121,4 0,12 24,9 % 141,4 0,13 29,1 %
optometrista § 11 0,7 0,00 0,1 % 542,7 0,51 99,4 % 2,6 0,00 0,5 %
ortoptista § 12 2,4 0,00 3,8 % 51,5 0,05 83,2 % 8 0,01 13,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 230,9 0,22 74,9 % 66,2 0,06 21,5 % 11,3 0,01 3,6 %
ortotik-protetik § 14 7 0,01 3,8 % 177,2 0,17 96,1 % 0,1 0,00 0,1 %
nutriční terapeut § 15 268,5 0,25 38,4 % 141,6 0,13 20,3 % 288,5 0,27 41,3 %
zubní technik § 16 69,6 0,07 2,0 % 3 350,6 3,18 97,9 % 3 0,00 0,1 %
dentální hygienistka § 17 5,3 0,00 0,7 % 762,7 0,72 98,9 % 3 0,00 0,4 %
zdravotnický záchranář § 18 321,3 0,30 10,7 % 178,1 0,17 5,9 % 2 499,2 2,37 83,3 %
farmaceutický asistent § 19 422,5 0,40 8,8 % 3 959,9 3,76 82,8 % 397,6 0,38 8,3 %
biomedicíncký technik § 20 52,6 0,05 63,1 % 11,2 0,01 13,4 % 19,6 0,02 23,5 %
biotechnický asistent § 20a 1 0,00 33,3 % 2 0,00 66,7 % 0 0 0 %
radiologický technik § 21 10,4 0,01 32,8 % 21,2 0,02 67,1 % 0,1 0,00 0,2 %
adiktolog § 21a 16,8 0,02 43,0 % 21 0,02 53,9 % 1,2 0,00 3,1 %
psycholog a klinický psycholog § 22 327,2 0,31 33,4 % 552,3 0,52 56,4 % 99,9 0,09 10,2 %
klinický logoped § 23 43,7 0,04 10,5 % 332,8 0,32 79,6 % 41,5 0,04 9,9 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0 % 20,5 0,02 100,0 % 0 0 0 %
fyzioterapeut § 24 1 112,2 1,05 14,4 % 4 845,6 4,60 62,9 % 1 745 1,66 22,7 %
radiologický fyzik § 25 85,8 0,08 55,6 % 38,5 0,04 24,9 % 30,1 0,03 19,5 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 818,9 0,78 51,3 % 542,8 0,51 34,0 % 233,8 0,22 14,7 %
biomedicíncký inženýr § 27 126,6 0,12 50,4 % 36,2 0,03 14,4 % 88,3 0,08 35,2 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 161,8 0,15 75,8 % 47 0,04 22,0 % 4,6 0,00 2,2 %
zdravotnický asistent § 29 1 269,6 1,20 31,8 % 1 291,9 1,23 32,3 % 1 435,9 1,36 35,9 %
laboratorní asistent § 30 46,5 0,04 30,0 % 73,9 0,07 47,6 % 34,7 0,03 22,4 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0 % 67,8 0,06 100,0 % 0 0 0 %
nutriční asistent § 32 4,4 0,00 21,2 % 10 0,01 48,1 % 6,4 0,01 30,7 %
asistent zubního technika § 33 0,8 0,00 1,0 % 78,1 0,07 99,0 % 0 0 0 %
dezinfektor § 34 1,8 0,00 47,1 % 2 0,00 52,9 % 0 0 0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 29 0,03 1,2 % 227,8 0,22 9,7 % 2 087,9 1,98 89,0 %
ošetřovatel § 36 884,3 0,84 22,7 % 1 186,3 1,13 30,4 % 1 826,7 1,73 46,9 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 123,5 0,12 9,6 % 1 053,8 1,00 82,2 % 104,2 0,10 8,1 %
laboratorní pracovník § 38 32,1 0,03 11,9 % 189,1 0,18 70,2 % 48,3 0,05 17,9 %
zubní instrumentářka § 39 18,1 0,02 1,2 % 1 467,8 1,39 98,7 % 1,3 0,00 0,1 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 319,2 0,30 11,8 % 1 622,9 1,54 59,9 % 768,2 0,73 28,3 %
autoptický laborant § 41 11 0,01 33,8 % 8,5 0,01 26,2 % 13 0,01 40,0 %
sanitář § 42 6 364,6 6,04 35,5 % 4 048,7 3,84 22,6 % 7 536,7 7,15 42,0 %
psycholog 104,6 0,10 51,9 % 61,2 0,06 30,3 % 35,8 0,03 17,8 %
logoped 17,4 0,02 14,8 % 76,7 0,07 65,3 % 23,4 0,02 19,9 %
oftalmoped 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 585 0,55 61,1 % 180,3 0,17 18,8 % 191,4 0,18 20,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 28,8 0,03 57,7 % 5,9 0,01 11,8 % 15,2 0,01 30,4 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 52 0,05 67,8 % 11,9 0,01 15,5 % 12,8 0,01 16,7 %
sociální pracovník 1 753,8 1,66 88,0 % 135,9 0,13 6,8 % 104,1 0,10 5,2 %
ostatní jop a dentisté 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
arteterapeut 5 0,00 47,7 % 3,2 0,00 30,6 % 2,3 0,00 21,7 %
pracovní terapeut 17,6 0,02 56,6 % 9,3 0,01 29,8 % 4,2 0,00 13,6 %
dentista 0 0 0 % 10,7 0,01 100,0 % 0 0 0 %
učitelé 176,9 0,17 81,1 % 14,7 0,01 6,7 % 26,5 0,03 12,1 %
vychovatelé 19,9 0,02 11,8 % 66,1 0,06 39,3 % 82,4 0,08 48,9 %
technicko-hospodářští pracovníci 7 936,3 7,53 40,5 % 6 234,8 5,91 31,8 % 5 428,2 5,15 27,7 %
dělníci a provozní pracovníci 6 006,9 5,70 26,1 % 8 475,9 8,04 36,8 % 8 533,5 8,09 37,1 %
celkem 65 560,3 62,18 25,7 % 112 724,4 106,92 44,2 % 76 625,6 72,68 30,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)