5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

Typ péče
Povolání Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 20 491,5 19,40 49,3 % 19 494,4 18,45 46,9 % 1 620,3 1,53 3,9 %
zubní lékaři 232,1 0,22 3,1 % 7 259,3 6,87 96,8 % 4 0,00 0,1 %
farmaceuti 864,5 0,82 13,7 % 5 404,5 5,12 85,8 % 31,7 0,03 0,5 %
všeobecná sestra § 5 44 828,3 42,43 55,5 % 29 068,3 27,51 36,0 % 6 867,4 6,50 8,5 %
z toho dětská sestra 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
porodní asistentka § 6 2 677,9 2,53 75,3 % 875,2 0,83 24,6 % 2,9 0,00 0,1 %
ergoterapeut § 7 190 0,18 39,4 % 151,6 0,14 31,5 % 140,3 0,13 29,1 %
radiologický asistent § 8 2 429,2 2,30 74,3 % 767 0,73 23,5 % 72 0,07 2,2 %
zdravotní laborant § 9 4 453,1 4,21 68,8 % 1 945,2 1,84 30,1 % 73,1 0,07 1,1 %
zdravotně sociální pracovník § 10 196,2 0,19 37,6 % 151,6 0,14 29,0 % 174,4 0,17 33,4 %
optometrista § 11 4,3 0,00 0,9 % 455,9 0,43 99,1 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 4,5 0,00 8,1 % 51,3 0,05 91,9 % 0 0,00 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 34,3 0,03 5,5 % 582,2 0,55 94,2 % 1,4 0,00 0,2 %
ortotik-protetik § 14 0,1 0,00 0,1 % 132,6 0,13 96,0 % 5,4 0,01 3,9 %
nutriční terapeut § 15 513,5 0,49 72,2 % 106,3 0,10 14,9 % 91,8 0,09 12,9 %
zubní technik § 16 69,3 0,07 2,5 % 2 677,9 2,53 97,5 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 8,1 0,01 0,9 % 925,3 0,88 99,1 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 598,2 0,57 19,6 % 2 460,2 2,33 80,4 % 1 0,00 0,0 %
farmaceutický asistent § 19 886,6 0,84 19,5 % 3 635,2 3,44 80,0 % 24,5 0,02 0,5 %
biomedicíncký technik § 20 79,1 0,07 88,1 % 10,7 0,01 11,9 % 0 0,00 0,0 %
biotechnický asistent § 20a 1,9 0,00 21,3 % 6,9 0,01 78,7 % 0 0,00 0,0 %
radiologický technik § 21 38,7 0,04 65,3 % 19,6 0,02 33,0 % 1 0,00 1,7 %
adiktolog § 21a 1,8 0,00 5,8 % 14,8 0,01 48,2 % 14,2 0,01 46,1 %
psycholog a klinický psycholog § 22 227,5 0,22 23,3 % 536 0,51 55,0 % 211 0,20 21,7 %
klinický logoped § 23 64,2 0,06 16,5 % 309,1 0,29 79,5 % 15,5 0,01 4,0 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 9,5 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut § 24 2 561,1 2,42 33,2 % 4 351,0 4,12 56,4 % 807,4 0,76 10,5 %
radiologický fyzik § 25 109,6 0,10 71,5 % 41,3 0,04 26,9 % 2,4 0,00 1,6 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 889 0,84 43,2 % 1 148,2 1,09 55,9 % 18,6 0,02 0,9 %
biomedicíncký inženýr § 27 234,9 0,22 90,1 % 24,9 0,02 9,6 % 1 0,00 0,4 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 28,3 0,03 7,0 % 373,8 0,35 92,9 % 0,2 0,00 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 2 962,4 2,80 69,2 % 652,8 0,62 15,2 % 667,8 0,63 15,6 %
laboratorní asistent § 30 127,3 0,12 51,8 % 117,3 0,11 47,8 % 1 0,00 0,4 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 112,7 0,11 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 16,1 0,02 53,3 % 10,4 0,01 34,3 % 3,8 0,00 12,4 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 117,7 0,11 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 2,7 0,00 73,0 % 1 0,00 27,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 8,5 0,01 0,3 % 2 445,2 2,31 99,1 % 12,5 0,01 0,5 %
ošetřovatel § 36 2 373,2 2,25 53,3 % 882 0,83 19,8 % 1 198,2 1,13 26,9 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 105,9 0,10 7,7 % 1 185,8 1,12 86,2 % 83,8 0,08 6,1 %
laboratorní pracovník § 38 37,2 0,04 17,2 % 176,3 0,17 81,4 % 3 0,00 1,4 %
zubní instrumentářka § 39 19 0,02 1,0 % 1 859,9 1,76 98,9 % 1 0,00 0,1 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 1 037,5 0,98 44,6 % 1 216,6 1,15 52,3 % 72 0,07 3,1 %
autoptický laborant § 41 29,5 0,03 93,6 % 2 0,00 6,4 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 13 006,3 12,31 70,5 % 2 153,7 2,04 11,7 % 3 301,3 3,12 17,9 %
psycholog 102,3 0,10 36,9 % 143,6 0,14 51,8 % 31,2 0,03 11,3 %
logoped 31 0,03 19,4 % 117,7 0,11 73,7 % 11,1 0,01 6,9 %
oftalmoped 2,2 0,00 19,4 % 9,1 0,01 80,6 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 81,8 0,08 89,1 % 10 0,01 10,9 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 447,8 0,42 65,8 % 221,2 0,21 32,5 % 11,8 0,01 1,7 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 62 0,06 88,3 % 8,2 0,01 11,6 % 0,1 0,00 0,1 %
sociální pracovník 66 0,06 4,8 % 1 139,0 1,08 83,0 % 167,2 0,16 12,2 %
ostatní jop a dentisté 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
arteterapeut 7,2 0,01 44,2 % 3,9 0,00 23,8 % 5,3 0,00 32,1 %
pracovní terapeut 2,7 0,00 4,6 % 22,9 0,02 39,1 % 33 0,03 56,3 %
dentista 0 0,00 0,0 % 7,8 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 5,9 0,01 2,8 % 204,3 0,19 97,1 % 0,2 0,00 0,1 %
vychovatelé 4,2 0,00 2,7 % 122,1 0,12 76,7 % 32,9 0,03 20,7 %
technicko-hospodářští pracovníci 11 308,3 10,70 54,4 % 8 020,8 7,59 38,6 % 1 442,1 1,36 6,9 %
dělníci a provozní pracovníci 11 440,4 10,83 44,4 % 11 068,3 10,48 42,9 % 3 263,5 3,09 12,7 %
celkem 126 005,2 119,26 48,2 % 115 022,2 108,87 44,0 % 20 524,1 19,43 7,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)