4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 9 91 231 1 303
RTG dg skiagrafické mobilní 23 35 699 489
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 18 45 616 19 054
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 27 30 410 8 523
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 18 45 616 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 39 21 053 388
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 3 273 693 37
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 10 82 108 6 532
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1 821 080 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 3 273 693 3 514
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 2 410 540 .
RTG dg speciální kardiokomplety 0 0 0
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 1 821 080 .
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 15 54 739 6 529
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 6 136 847 5 891
RTG dg mamografické I. kategorie 3 273 693 8 327
RTG dg - kostní denzitometry 7 117 297 2 942
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 302 2 719 827
RTG dg zubní panoramatické 75 10 948 791
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 10 82 108 319
RTG terapeutické 2 410 540 .
RTG simulátory 2 410 540 .
CT simulátory 0 0 0
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 4 205 270 49 486
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 821 080 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1 821 080 .
Scintilační gama kamery planární 2 410 540 .
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 6 136 847 1 914
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1 821 080 .
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1 821 080 .
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 2 410 540 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 163 5 037 1 711
Ultrazvukové přístroje duplexní 24 34 212 891
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 46 17 850 3 570
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 157 5 230 1 833
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 23 35 699 1 554
Ultrazvukové kostní denzitometry 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 4 205 270 498
Substandardní dozimetrický systém 3 273 693 x
Automatický vodní fantom 3 273 693 x
Vyřezávačka stínících bloků 1 821 080 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 2 410 540 x
In vivo dozimetrie - TLD 1 821 080 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 4 205 270 x
Portálové zobrazování (portal vision) 4 205 270 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 175 4 692 x
Hemodialyzační přístroje 220 3 732 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 2 410 540 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 3 273 693 8 976
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 73 11 248 1 171
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 226 3 633 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 2 410 540 x
Přístroje pro mimotělní oběh 1 821 080 x
Laparoskopy 47 17 470 x
Systémy pro neuronavigaci 2 410 540 x
Duodenoskop 17 48 299 x
Gastroskop 72 11 404 x
Koloskop 59 13 917 x
Rektoskop 18 45 616 x
Kardiotokograf 138 5 950 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)