4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 10 135 280 4 369
RTG dg skiagrafické mobilní 29 46 648 361
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 19 71 200 21 409
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 37 36 562 8 587
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 26 52 031 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 34 39 788 266
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 3 450 932 1 134
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 9 150 311 8 975
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 2 676 398 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1 1 352 795 .
RTG dg speciální kardiokomplety 0 0 0
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 1 1 352 795 .
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 11 122 981 6 332
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 8 169 099 7 964
RTG dg mamografické I. kategorie 2 676 398 .
RTG dg - kostní denzitometry 2 676 398 .
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 490 2 761 678
RTG dg zubní panoramatické 125 10 822 640
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 15 90 186 379
RTG terapeutické 1 1 352 795 .
RTG simulátory 2 676 398 .
CT simulátory 0 0 0
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 2 676 398 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 0 0 0
Scintilační gama kamery planární 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 2 676 398 .
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 7 193 256 3 273
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 0 0 0
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1 1 352 795 .
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1 1 352 795 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 145 9 330 1 581
Ultrazvukové přístroje duplexní 50 27 056 798
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 65 20 812 3 371
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 179 7 558 1 781
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 33 40 994 1 415
Ultrazvukové kostní denzitometry 3 450 932 1 282
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 4 338 199 106
Substandardní dozimetrický systém 2 676 398 x
Automatický vodní fantom 2 676 398 x
Vyřezávačka stínících bloků 2 676 398 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 0 0 0
In vivo dozimetrie - TLD 0 0 0
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 0 0 0
Portálové zobrazování (portal vision) 0 0 0
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 1 1 352 795 .
Biochemické analyzátory (automaty) 100 13 528 x
Hemodialyzační přístroje 214 6 321 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1 1 352 795 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 6 225 466 9 169
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 93 14 546 746
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 241 5 613 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 1 1 352 795 x
Přístroje pro mimotělní oběh 2 676 398 x
Laparoskopy 81 16 701 x
Systémy pro neuronavigaci 2 676 398 x
Duodenoskop 22 61 491 x
Gastroskop 60 22 547 x
Koloskop 53 25 524 x
Rektoskop 24 56 366 x
Kardiotokograf 150 9 019 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)