4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 15 38 721 7 775
RTG dg skiagrafické mobilní 14 41 487 988
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 13 44 678 11 076
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 26 22 339 7 357
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 16 36 301 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 23 25 253 400
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 7 82 974 162
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 6 96 803 1 502
RTG dg konvenční angiokomplety 4 145 204 913
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 3 193 605 1 283
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1 580 816 .
RTG dg speciální kardiokomplety 0 0 0
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 11 52 801 2 508
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 0 0 0
RTG dg mamografické I. kategorie 5 116 163 5 948
RTG dg - kostní denzitometry 6 96 803 2 963
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 308 1 886 679
RTG dg zubní panoramatické 100 5 808 670
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 7 82 974 341
RTG terapeutické 0 0 0
RTG simulátory 1 580 816 .
CT simulátory 1 580 816 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 4 145 204 46 638
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 1 580 816 .
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1 580 816 .
Scintilační gama kamery planární 2 290 408 .
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 5 116 163 1 123
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 1 580 816 .
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1 580 816 .
Lithotryptory jen s UZ naváděním 0 0 0
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1 580 816 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 111 5 233 1 785
Ultrazvukové přístroje duplexní 17 34 166 2 089
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 30 19 361 2 710
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 83 6 998 1 820
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 64 9 075 1 369
Ultrazvukové kostní denzitometry 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 0 0 0
Substandardní dozimetrický systém 4 145 204 x
Automatický vodní fantom 3 193 605 x
Vyřezávačka stínících bloků 1 580 816 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 3 193 605 x
In vivo dozimetrie - TLD 1 580 816 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2 290 408 x
Portálové zobrazování (portal vision) 0 0 0
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 87 6 676 x
Hemodialyzační přístroje 148 3 924 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 2 290 408 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 4 145 204 1 859
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 1 580 816 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 63 9 219 643
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 171 3 397 x
Hyperbarické komory jednomístné 1 580 816 x
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 0
Přístroje pro mimotělní oběh 6 96 803 x
Laparoskopy 39 14 893 x
Systémy pro neuronavigaci 0 0 0
Duodenoskop 14 41 487 x
Gastroskop 55 10 560 x
Koloskop 45 12 907 x
Rektoskop 21 27 658 x
Kardiotokograf 84 6 914 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)