4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1 518 337 .
RTG dg skiagrafické mobilní 12 43 195 264
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 7 74 048 22 312
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 25 20 733 7 975
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 17 30 490 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 15 34 556 736
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 0 0 0
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3 172 779 617
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1 518 337 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 2 259 169 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 0 0 0
RTG dg speciální kardiokomplety 2 259 169 .
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 6 86 390 7 297
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 3 172 779 5 758
RTG dg mamografické I. kategorie 1 518 337 .
RTG dg - kostní denzitometry 3 172 779 3 179
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 223 2 324 910
RTG dg zubní panoramatické 75 6 911 583
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 11 47 122 256
RTG terapeutické 0 0 0
RTG simulátory 0 0 0
CT simulátory 1 518 337 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2 259 169 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 518 337 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 0 0 0
Scintilační gama kamery planární 2 259 169 .
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3 172 779 5 551
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 0 0 0
Lithotryptory jen s UZ naváděním 0 0 0
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 0 0 0
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 77 6 732 1 441
Ultrazvukové přístroje duplexní 9 57 593 863
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 36 14 398 4 187
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 71 7 301 2 078
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 19 27 281 970
Ultrazvukové kostní denzitometry 1 518 337 .
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 6 86 390 323
Substandardní dozimetrický systém 3 172 779 x
Automatický vodní fantom 2 259 169 x
Vyřezávačka stínících bloků 1 518 337 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 2 259 169 x
In vivo dozimetrie - TLD 0 0 0
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2 259 169 x
Portálové zobrazování (portal vision) 2 259 169 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 130 3 987 x
Hemodialyzační přístroje 162 3 200 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1 518 337 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 3 172 779 8 714
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 75 6 911 249
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 95 5 456 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 0
Přístroje pro mimotělní oběh 0 0 0
Laparoskopy 29 17 874 x
Systémy pro neuronavigaci 0 0 0
Duodenoskop 7 74 048 x
Gastroskop 33 15 707 x
Koloskop 30 17 278 x
Rektoskop 15 34 556 x
Kardiotokograf 54 9 599 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)