4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 11 57 562 6 702
RTG dg skiagrafické mobilní 23 27 529 383
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 15 42 212 20 274
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 19 33 325 9 462
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 21 30 151 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 32 19 787 934
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1 633 178 .
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 8 79 147 2 312
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 4 158 295 1 927
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 0 0 0
RTG dg speciální kardiokomplety 1 633 178 .
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 2 316 589 .
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 9 70 353 6 769
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 10 63 318 7 822
RTG dg mamografické I. kategorie 3 211 059 9 721
RTG dg - kostní denzitometry 4 158 295 3 224
RTG dg výše nespecifikované 2 316 589 .
RTG dg zubní intraorální 363 1 744 755
RTG dg zubní panoramatické 104 6 088 648
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 16 39 574 455
RTG terapeutické 3 211 059 4 016
RTG simulátory 1 633 178 .
CT simulátory 1 633 178 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 1 633 178 .
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2 316 589 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 1 633 178 .
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 633 178 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 0 0 0
Scintilační gama kamery planární 2 316 589 .
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 4 158 295 4 419
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1 633 178 .
Lithotryptory jen s UZ naváděním 0 0 0
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 3 211 059 207
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 139 4 555 1 626
Ultrazvukové přístroje duplexní 22 28 781 726
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 78 8 118 2 572
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 130 4 871 2 070
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 16 39 574 1 069
Ultrazvukové kostní denzitometry 1 633 178 .
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 6 105 530 413
Substandardní dozimetrický systém 6 105 530 x
Automatický vodní fantom 2 316 589 x
Vyřezávačka stínících bloků 0 0 0
In vivo dozimetrie - polovodičová 0 0 0
In vivo dozimetrie - TLD 1 633 178 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 0 0 0
Portálové zobrazování (portal vision) 0 0 0
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 241 2 627 x
Hemodialyzační přístroje 141 4 491 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 7 90 454 5 821
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 66 9 594 256
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 220 2 878 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 0
Přístroje pro mimotělní oběh 4 158 295 x
Laparoskopy 42 15 076 x
Systémy pro neuronavigaci 2 316 589 x
Duodenoskop 7 90 454 x
Gastroskop 44 14 390 x
Koloskop 45 14 071 x
Rektoskop 15 42 212 x
Kardiotokograf 102 6 208 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)