4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 12 100 491 2 727
RTG dg skiagrafické mobilní 46 26 215 518
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 21 57 423 14 175
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 59 20 439 9 267
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 32 37 684 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 40 30 147 726
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 9 133 987 3 692
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 13 92 760 2 860
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 2 602 943 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 6 200 981 1 518
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 2 602 943 .
RTG dg speciální kardiokomplety 11 109 626 1 931
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 3 401 962 6 195
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 14 86 135 8 097
RTG dg radiofotografické 1 1 205 886 .
RTG dg mamografické II. kategorie 7 172 269 5 977
RTG dg mamografické I. kategorie 6 200 981 9 993
RTG dg - kostní denzitometry 6 200 981 3 672
RTG dg výše nespecifikované 2 602 943 .
RTG dg zubní intraorální 593 2 034 657
RTG dg zubní panoramatické 179 6 737 581
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 16 75 368 216
RTG terapeutické 2 602 943 .
RTG simulátory 1 1 205 886 .
CT simulátory 1 1 205 886 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 5 241 177 240 297
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1 1 205 886 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 2 602 943 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 0 0 0
Scintilační gama kamery planární 5 241 177 358
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 8 150 736 2 638
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 2 602 943 .
Lithotryptory jen s UZ naváděním 0 0 0
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 3 401 962 361
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 271 4 450 1 800
Ultrazvukové přístroje duplexní 53 22 753 1 160
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 142 8 492 2 696
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 231 5 220 1 653
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 37 32 592 1 160
Ultrazvukové kostní denzitometry 4 301 472 445
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 1 1 205 886 .
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 3 401 962 859
Substandardní dozimetrický systém 2 602 943 x
Automatický vodní fantom 2 602 943 x
Vyřezávačka stínících bloků 1 1 205 886 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 2 602 943 x
In vivo dozimetrie - TLD 0 0 0
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2 602 943 x
Portálové zobrazování (portal vision) 2 602 943 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 372 3 242 x
Hemodialyzační přístroje 284 4 246 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 11 109 626 6 221
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 117 10 307 497
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 387 3 116 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 1 1 205 886 x
Přístroje pro mimotělní oběh 7 172 269 x
Laparoskopy 57 21 156 x
Systémy pro neuronavigaci 6 200 981 x
Duodenoskop 17 70 934 x
Gastroskop 97 12 432 x
Koloskop 81 14 887 x
Rektoskop 25 48 235 x
Kardiotokograf 224 5 383 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)