4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 2 220 650 .
RTG dg skiagrafické mobilní 19 23 226 423
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 11 40 118 18 793
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 13 33 946 8 765
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 9 49 033 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 15 29 420 264
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1 441 300 .
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 4 110 325 3 338
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1 441 300 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 3 147 100 2 053
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 0 0 0
RTG dg speciální kardiokomplety 2 220 650 .
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 1 441 300 .
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 1 441 300 .
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 6 73 550 5 540
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 5 88 260 6 850
RTG dg mamografické I. kategorie 0 0 0
RTG dg - kostní denzitometry 2 220 650 .
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 222 1 988 774
RTG dg zubní panoramatické 75 5 884 600
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 8 55 163 444
RTG terapeutické 1 441 300 .
RTG simulátory 1 441 300 .
CT simulátory 0 0 0
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2 220 650 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 0 0 0
Scintilační gama kamery planární 2 220 650 .
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3 147 100 980
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 0 0 0
Lithotryptory jen s UZ naváděním 0 0 0
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1 441 300 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 57 7 742 1 756
Ultrazvukové přístroje duplexní 15 29 420 2 909
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 34 12 979 2 548
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 78 5 658 1 637
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 17 25 959 1 539
Ultrazvukové kostní denzitometry 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1 441 300 .
Substandardní dozimetrický systém 1 441 300 x
Automatický vodní fantom 2 220 650 x
Vyřezávačka stínících bloků 2 220 650 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 2 220 650 x
In vivo dozimetrie - TLD 0 0 0
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2 220 650 x
Portálové zobrazování (portal vision) 2 220 650 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 111 3 976 x
Hemodialyzační přístroje 78 5 658 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 2 220 650 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 47 9 389 1 256
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 187 2 360 x
Hyperbarické komory jednomístné 1 441 300 x
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 0
Přístroje pro mimotělní oběh 4 110 325 x
Laparoskopy 29 15 217 x
Systémy pro neuronavigaci 1 441 300 x
Duodenoskop 13 33 946 x
Gastroskop 35 12 609 x
Koloskop 33 13 373 x
Rektoskop 8 55 163 x
Kardiotokograf 54 8 172 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)