4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1 295 686 .
RTG dg skiagrafické mobilní 8 36 961 692
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4 73 922 13 271
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 15 19 712 7 203
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 9 32 854 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 8 36 961 330
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1 295 686 .
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3 98 562 7 800
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 2 147 843 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 0 0 0
RTG dg speciální kardiokomplety 0 0 0
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 6 49 281 3 163
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 1 295 686 .
RTG dg mamografické I. kategorie 1 295 686 .
RTG dg - kostní denzitometry 2 147 843 .
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 143 2 068 548
RTG dg zubní panoramatické 56 5 280 426
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 5 59 137 241
RTG terapeutické 2 147 843 .
RTG simulátory 0 0 0
CT simulátory 1 295 686 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 1 295 686 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1 295 686 .
Scintilační gama kamery planární 1 295 686 .
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1 295 686 .
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 0 0 0
Lithotryptory jen s UZ naváděním 0 0 0
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1 295 686 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 56 5 280 1 506
Ultrazvukové přístroje duplexní 18 16 427 1 530
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 20 14 784 2 015
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 53 5 579 1 807
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 18 16 427 369
Ultrazvukové kostní denzitometry 2 147 843 .
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1 295 686 .
Substandardní dozimetrický systém 1 295 686 x
Automatický vodní fantom 1 295 686 x
Vyřezávačka stínících bloků 1 295 686 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 0 0 0
In vivo dozimetrie - TLD 0 0 0
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 0 0 0
Portálové zobrazování (portal vision) 0 0 0
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 58 5 098 x
Hemodialyzační přístroje 85 3 479 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 2 147 843 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 84 3 520 1 299
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 65 4 549 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 0
Přístroje pro mimotělní oběh 0 0 0
Laparoskopy 12 24 641 x
Systémy pro neuronavigaci 0 0 0
Duodenoskop 3 98 562 x
Gastroskop 22 13 440 x
Koloskop 25 11 827 x
Rektoskop 5 59 137 x
Kardiotokograf 51 5 798 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)