4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 7 169 030 1 972
RTG dg skiagrafické mobilní 51 23 200 584
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 30 39 440 18 973
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 33 35 855 8 444
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 40 29 580 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 68 17 400 560
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 6 197 201 2 253
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 13 91 016 1 545
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 4 295 802 1 880
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1 1 183 207 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 3 394 402 1 528
RTG dg speciální kardiokomplety 9 131 467 1 336
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 1 1 183 207 .
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 1 1 183 207 .
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 20 59 160 6 658
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 9 131 467 11 984
RTG dg mamografické I. kategorie 5 236 641 5 195
RTG dg - kostní denzitometry 5 236 641 1 598
RTG dg výše nespecifikované 2 591 604 .
RTG dg zubní intraorální 668 1 771 582
RTG dg zubní panoramatické 206 5 744 617
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 16 73 950 487
RTG terapeutické 1 1 183 207 .
RTG simulátory 3 394 402 4 568
CT simulátory 1 1 183 207 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 7 169 030 57 390
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 1 183 207 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1 1 183 207 .
Scintilační gama kamery planární 5 236 641 1 999
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 13 91 016 1 256
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 3 394 402 3 715
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1 1 183 207 .
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 4 295 802 263
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 222 5 330 1 415
Ultrazvukové přístroje duplexní 56 21 129 1 054
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 154 7 683 2 537
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 263 4 499 1 714
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 39 30 339 1 048
Ultrazvukové kostní denzitometry 4 295 802 1 163
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 5 236 641 716
Substandardní dozimetrický systém 7 169 030 x
Automatický vodní fantom 3 394 402 x
Vyřezávačka stínících bloků 2 591 604 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 8 147 901 x
In vivo dozimetrie - TLD 1 1 183 207 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 7 169 030 x
Portálové zobrazování (portal vision) 7 169 030 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 361 3 278 x
Hemodialyzační přístroje 248 4 771 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 5 236 641 3 719
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 12 98 601 4 029
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 169 7 001 527
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 545 2 171 x
Hyperbarické komory jednomístné 1 1 183 207 x
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 0
Přístroje pro mimotělní oběh 9 131 467 x
Laparoskopy 92 12 861 x
Systémy pro neuronavigaci 8 147 901 x
Duodenoskop 24 49 300 x
Gastroskop 106 11 162 x
Koloskop 97 12 198 x
Rektoskop 49 24 147 x
Kardiotokograf 144 8 217 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)