4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 2 320 098 .
RTG dg skiagrafické mobilní 20 32 010 494
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 6 106 699 29 671
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 30 21 340 9 820
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 17 37 659 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 24 26 675 920
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 2 320 098 .
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 4 160 049 512
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 2 320 098 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 2 320 098 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 0 0 0
RTG dg speciální kardiokomplety 2 320 098 .
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 9 71 133 8 323
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 6 106 699 13 346
RTG dg mamografické I. kategorie 1 640 196 .
RTG dg - kostní denzitometry 3 213 399 3 637
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 356 1 798 673
RTG dg zubní panoramatické 135 4 742 582
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 9 71 133 357
RTG terapeutické 1 640 196 .
RTG simulátory 1 640 196 .
CT simulátory 0 0 0
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2 320 098 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 640 196 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1 640 196 .
Scintilační gama kamery planární 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3 213 399 2 369
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1 640 196 .
Lithotryptory jen s UZ naváděním 0 0 0
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1 640 196 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 102 6 276 1 398
Ultrazvukové přístroje duplexní 21 30 486 1 010
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 52 12 311 1 917
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 115 5 567 1 731
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 31 20 651 939
Ultrazvukové kostní denzitometry 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2 320 098 .
Substandardní dozimetrický systém 1 640 196 x
Automatický vodní fantom 1 640 196 x
Vyřezávačka stínících bloků 1 640 196 .
In vivo dozimetrie - polovodičová 1 640 196 x
In vivo dozimetrie - TLD 1 640 196 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2 320 098 x
Portálové zobrazování (portal vision) 2 320 098 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 142 4 508 x
Hemodialyzační přístroje 143 4 477 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1 640 196 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 3 213 399 5 515
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 82 7 807 825
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 144 4 446 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 0
Hyperbarické komory vícemístné 1 640 196 x
Přístroje pro mimotělní oběh 3 213 399 x
Laparoskopy 29 22 076 x
Systémy pro neuronavigaci 2 320 098 x
Duodenoskop 18 35 566 x
Gastroskop 57 11 232 x
Koloskop 58 11 038 x
Rektoskop 13 49 246 x
Kardiotokograf 117 5 472 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)