4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 10 55 109 5 110
RTG dg skiagrafické mobilní 17 32 417 464
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 8 68 886 16 540
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 39 14 130 6 005
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 10 55 109 x
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 31 17 777 522
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1 551 089 .
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 4 137 772 2 642
RTG dg konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 2 275 545 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1 551 089 .
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1 551 089 .
RTG dg speciální kardiokomplety 4 137 772 951
RTG dg CT konvenční 0 0 0
RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 1 551 089 .
RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 9 61 232 6 388
RTG dg radiofotografické 0 0 0
RTG dg mamografické II. kategorie 6 91 848 5 088
RTG dg mamografické I. kategorie 3 183 696 11 502
RTG dg - kostní denzitometry 3 183 696 5 155
RTG dg výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg zubní intraorální 310 1 778 846
RTG dg zubní panoramatické 77 7 157 671
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 7 78 727 262
RTG terapeutické 4 137 772 6 643
RTG simulátory 0 0 0
CT simulátory 2 275 545 .
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií X 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2 275 545 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 2 275 545 .
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 551 089 .
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 0 0 0
Scintilační gama kamery planární 3 183 696 887
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 4 137 772 4 084
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 0 0 0
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1 551 089 .
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1 551 089 .
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1 551 089 .
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 91 6 056 1 359
Ultrazvukové přístroje duplexní 22 25 050 1 102
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 59 9 340 3 201
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 100 5 511 2 234
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 20 27 554 940
Ultrazvukové kostní denzitometry 1 551 089 .
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 4 137 772 510
Substandardní dozimetrický systém 4 137 772 x
Automatický vodní fantom 5 110 218 x
Vyřezávačka stínících bloků 3 183 696 26
In vivo dozimetrie - polovodičová 2 275 545 x
In vivo dozimetrie - TLD 1 551 089 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2 275 545 x
Portálové zobrazování (portal vision) 2 275 545 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 1 551 089 .
Biochemické analyzátory (automaty) 79 6 976 x
Hemodialyzační přístroje 106 5 199 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1 551 089 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 3 183 696 4 966
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 1 551 089 .
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 56 9 841 813
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 216 2 551 x
Hyperbarické komory jednomístné 2 275 545 x
Hyperbarické komory vícemístné 1 551 089 x
Přístroje pro mimotělní oběh 4 137 772 x
Laparoskopy 36 15 308 x
Systémy pro neuronavigaci 4 137 772 x
Duodenoskop 20 27 554 x
Gastroskop 68 8 104 x
Koloskop 65 8 478 x
Rektoskop 11 50 099 x
Kardiotokograf 96 5 741 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)